Beirniadu 'arafwch' Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Sir Gar
Image caption Yn 2011, roedd 43.9% o boblogaeth Sir Gaerfyrddin yn siarad Cymraeg, gostyngiad o 6.4%

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi cwyno am yr hyn y maen nhw wedi ei ddisgrifio fel "arafwch" Cyngor Sir Caerfyrddin wrth gyflwyno argymhellion gafodd eu llunio i ymateb i'r cwymp o 6% yn y nifer o siaradwyr Cymraeg yn y Sir.

Yn Sir Gaerfyrddin y gwelwyd y cwymp mwyaf ymhlith siroedd Cymru o ran nifer y siaradwyr Cymraeg yn ôl y Cyfrifiad diweddaraf dair blynedd yn ôl.

Mae BBC Cymru yn deall y bu cynrychiolwyr o'r Gymdeithas yn cwrdd â'r Cyngor y bore 'ma i drafod gweithredu argymhellion Gweithgor y Cyfrifiad.

Fe gafodd y gweithgor ei sefydlu ar ôl i ganlyniadau'r Cyfrifiad yn 2011 ddangos mai dim ond 43.9% oedd bellach yn siarad Cymraeg yn Sir Gaerfyrddin (50.3% oedd yn 2001).

Ym mis Ebrill, fe benderfynodd cyfarfod llawn o'r cyngor gefnogi adroddiad y gweithgor trawsbleidiol a gadeiriwyd gan y Cynghorydd Cefin Campbell o Blaid Cymru.

'Dim cynnydd'

Mae Panel Ymgynghorol wedi bod yn cwrdd ers i'r adroddiad gael ei dderbyn, ond yn ôl y Gymdeithas "ni wnaed unrhyw gynnydd o ran cynllun i weithredu'r strategaeth iaith... ac ni fydd yn cyfarfod eto tan ddiwedd mis Medi neu ddechrau Hydref.

"Erbyn hynny, bydd pum mis llawn o ddiffyg gweithredu gan y Cyngor..."

Yn ôl Bethan Williams, mae gan y cyngor "un cyfle hanesyddol" i gryfhau sefyllfa'r Gymraeg yn Sir Gâr ond nad oedd y Gymdeithas wedi "gweld unrhyw gamau penderfynol" i weithredu.

"Beth 'da ni eisiau gweld gan y cyngor yw arweiniad," meddai.

Yn ôl Cyngor Sir Gâr, roedd y trafodaethau fore Mawrth yn rhai "adeiladol" ond doedden nhw ddim am ymateb i'r feirniadaeth gan Gymdeithas yr Iaith.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.