Llys: Babi chwe wythnos oed wedi ei 'guro i farwolaeth'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Alfie Sullock bedwar diwrnod wedi iddo fynd i'r ysbyty

Mae llys wedi clywed bod dyn oedd i fod i warchod babi chwe wythnos oed wedi ei "guro i farwolaeth" ym mis Awst 2013.

Yn ôl yr erlyniad, roedd Michael Pearce o Nelson yn Sir Caerffili wedi taro Alfie Sullock gyda gwrthrychau'n cynnwys esgid a photel blastig, gan achosi cleisiau a niwed mawr i'r ymennydd.

Honnwyd fod y babi o'r Tyllgoed, Caerdydd, wedi cael ei "anafu heb reswm" wrth i'r diffynnydd ofalu amdano ym mis Awst 2013.

Mae Mr Pearce yn gwadu llofruddiaeth ac ail gyhuddiad o ddynladdiad.

Dywedodd yr erlynydd Michael Mather-Lees: "Cafodd ei guro ag esgid neu sandal a gwaelod potel blastig.

"Nid enghraifft ynysig o rwystredigaeth oherwydd sgrech babi oedd hon."

Bu farw Alfie bedwar diwrnod ar ôl iddo fynd i'r ysbyty.

Clywodd Llys y Goron Casnewydd mai hwn oedd y tro cynta' i'r fam, Donna Sullock, adael ei mab gydag unrhyw un ers iddo gael ei eni.

Daeth yn gyfeillgar gyda'r diffynnydd pan oedd hi chwe mis yn feichiog ac nid fe oedd tad y babi.

Ffonio 999

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Pearce yn gwadu cyhuddiadau o lofruddiaeth a dynladdiad

Clywodd y llys fod Alfie yn holliach pan gafodd ei adael gyda'r diffynnydd, a bod Mr Pearce wedi anfon dwy neges destun a lluniau i sicrhau Ms Sullock fod ei mab yn iawn.

O fewn munudau i anfon y neges ola', fe ffoniodd 999, gan ddweud nad oedd y babi'n anadlu.

Roedd Alfie yn fyw pan gyrhaeddodd yr ambiwlans ond roedd wedi troi'n las ac yn oer.

Nid oedd y diffynnydd wedi gallu esbonio anafiadau'r babi a gwelodd y rheithgor luniau o 10 anaf ar ei wyneb a chleisio ar ei fola.

Dywedodd yr erlynydd: "Sut mae modd esbonio bod rhywun wedi curo babi bach diamddiffyn ac achosi niwed mawr?"

Aed ag Alfie i Ysbyty Tywysog Charles ym Merthyr cyn iddo gael ei drosglwyddo i Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd.

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol