Proms Cymru yn gostus i arweinydd?

Owain Arwel Hughes
Image caption Owain Arwel Hughes: yn gwarantu ar gyfer un o'r cyngherddau ac yn cyfrannu at ddau arall.

Fe fydd cyngherddau Proms Cymru yn gostus i arweinydd y digwyddiad, Owain Arwel Hughes, os nad oes digon o docynnau yn cael eu gwerthu.

Yn ôl Mr Hughes, ni fyddai'r cyngherddau yn digwydd eleni oni bai ei fod yn gwarantu taliadau i'r cerddorfeydd.

Fe sefydlodd y digwyddiad yn yr 80au ac fe fydd yn arwain nifer o gerddorfeydd yng nghyngherddau eleni.

Yn y gorffennol mae Cyngor Caerdydd, sy' wedi cefnogi'r Proms ers y dechrau, wedi sicrhau bod ffïoedd y cerddorfeydd yn cael eu talu. Eleni, dim ond y pedwerydd cyngerdd y maen nhw'n ei gefnogi, Noson Ola' Proms Cymru.

Yn y tri chyngerdd arall yr arweinydd fydd yn cyfrannu at ffïoedd cerddorfeydd os nad yw'r mwyafrif o docynnau yn cael eu gwerthu.

'Gambl'

Mae Mr Hughes yn gwarantu taliadau ar gyfer un o'r cyngherddau ac yn cyfrannu yn achos dau arall.

Dywedodd: "Mae'n beryglus, wrth gwrs, ac yn gambl."

Honnodd y byddai'n rhaid iddo gael digon o gynulleidfa er mwyn osgoi ffonio'r banc.

Yn Neuadd Dewi Sant mae 2,000 o seddi ac mae tocynnau ar gyfer Proms Cymru yn costio rhwng £5.50 a £35. Gwerthiant y tocynnau fydd yn mynd tuag at y gost o logi'r cerddorfeydd.

Penderfyniad Cyngor Caerdydd i leihau eu nawdd i'r cyngherddau sy'n golygu bod rhaid i Mr Hughes gymryd y camau hyn.

'Canolog'

Doedd neb o'r cyngor am wneud cyfweliad ond mewn datganiad fe ddywedodd llefarydd fod Proms Cymru "yn dal yn ganolog i beth sydd gan y ddinas i'w gynnig" yn ddiwylliannol. Serch hynny, meddai, roedd y cyngor yn "wynebu cyfnod ariannol anodd".

Mae 'na gynlluniau i newid sut mae Neuadd Dewi Sant yn cael ei rhedeg. Ym mis Ionawr awgrymodd y cyngor y syniad o reolwyr preifat ar gyfer y neuadd ac adnoddau hamdden a diwylliant eraill fel y Theatr Newydd. Byddai'r newidiadau yn arwain at arbed £500,000 y flwyddyn.

Ar hyn o bryd mae Neuadd Dewi Sant yn derbyn grant o dros filiwn o bunnoedd y flwyddyn.

Mae'r cyngor yn asesu faint o ddiddordeb sy' 'na i reolaeth breifat a dywedodd y cyngor y byddai rheolaeth newydd yn golygu y gallai'r Proms oroesi a datblygu.

Ond ers mis Ionawr mae dros 6,000 wedi arwyddo deiseb yn erbyn gwerthu'r neuadd neu adnoddau diwylliannol eraill Caerdydd.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.