David Jones ddim mewn hwyliau ymddiheuro

Gan Elliw Gwawr
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ysgrifennydd Cymru David Jones yn ateb y cwestiynau, gyda'r gweinidog Stephen Crabb wrth ei ochr

Fe ddywedodd y gohebydd seneddol Simon Hoggart unwaith bod newyddiadurwyr yn ennill eu tamaid pan nad oes yna ddim byd arall ymlaen heblaw am Gwestiynau i Ysgrifennydd Cymru.

Efallai nad ydyn nhw mor gyffrous â sesiwn gwestiynau i'r Prif Weinidog sydd wastad yn ei ddilyn, ond heddiw, roedd y sesiwn gwestiynau olaf cyn diwedd y tymor yn bell o fod yn ddiflas.

Gyda'r cyhoeddiad y bore yma bod y Goruchaf Lys wedi dyfarnu bod y Cynulliad yn gymwys i basio bil yn ymwneud â'r Bwrdd Cyflogau Amaethyddol, roedd y blaid Lafur yn barod i ymosod.

Galwodd llefarydd y blaid ar Gymru, Owen Smith ar Ysgrifennydd Cymru i ymddiheuro am "wastraffu amser ac arian" wrth geisio herio penderfyniad llywodraeth Cymru i osod isafswm cyflog ac amodau gwaith i weithwyr amaethyddol.

Fe atgoffodd ysgrifennydd Cymru mai dyma'r ail dro i'r Goruchaf Lys ddyfarnu o blaid y Cynulliad, ond doedd David Jones ddim yn edifar.

"Dw i ddim yn ymddiheuro am ystyried y setliad datganoli ac i alw am eglurder ble mae'r angen.

"Mae'n iawn ein bod ni'n mynd i'r Goruchel Lys pan mae yna amheuaeth", meddai.

Trafod helyntion Alun Davies

Disgrifiad o’r llun,
Doedd Mr Bercow ddim yn fodlon i Mr Crabb ateb cwestiwn am Alun Davies

Mater arall yn y Cynulliad oedd ar feddwl y Ceidwadwyr, sef trafferthion cyn Weinidog Cyfoeth Naturiol Cymru Alun Davies.

Fe geisiodd yr aelod Ceidwadol dros Fynwy, David Davies, ofyn cwestiwn ynglŷn â diswyddiad Mr Davies o'r cabinet. Ond chafodd Gweinidog Swyddfa Cymru Stephen Crabb mo'r cyfle i ymateb, wrth i lefarydd y Tŷ John Bercow ei atal gan ddatgan nad oedd gan y gweinidog "gyfrifoldeb dros y mater".

Er hynny fe gafodd y mater sylw yn ystod sesiwn gwestiynau i'r Prif Weinidog yn hwyrach a hynny mewn ymateb i gwestiwn amwys gan aelod Ceidwadol arall, Mark Reckless, a ofynnodd: "a ddylai arian y trethdalwyr gael ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth ar aelodau seneddol sydd wedyn yn cael ei gadw gan y brif chwip."

Dwi'n amau os mai sôn am Alun Davies yr oedd o, ond fe ymatebodd David Cameron drwy ddweud:

"Os ydych chi'n cyfeirio at y sefyllfa sydd wedi codi yng Nghynulliad Cymru, ac yr oeddwn i'n darllen amdano dros nos, wel mae hynny yn ddatblygiad pryderus".

Wrth gwrs fyddai sesiwn o Gwestiynau Cymreig ddim yr un peth heb sôn am y gwasanaeth iechyd yng Nghymru, a wnaeth y sesiwn heddiw ddim siomi, wrth i Stephen Mosley o Gaer (un o'r saith aelod o Loegr i ofyn cwestiwn heddiw) fynegi pryder nad oedd ei etholwyr oedd yn gweld meddyg dros y ffin yng Nghymru yn derbyn triniaeth o'r un safon.

Dywedodd David Jones ei fod yntau yn "bryderus iawn" bod amseroedd aros hirach yng Nghymru yn effeithio ar bobl yn Lloegr hefyd.

Felly digon i'w drafod heddiw, ond gyda'r gwyliau haf a chynadleddau yn cadw'r aelodau draw o'r Senedd tan fis Hydref, fe fydd hi'n dri mis hyd nes y caiff aelodau gyfle i holi ysgrifennydd Cymru a'i dîm nesaf. Fel mae'r ddihareb yn ei dweud - Hir yw pob ymaros.

Straeon perthnasol