Dechrau achos llofruddiaeth Richard Craddock

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Richard Craddock yn Ysbyty Treforys ar ôl cael ei ddarganfod yn gwaedu yn Nhregŵyr

Yn Llys y Goron Abertawe mae'r achos wedi dechrau yn erbyn dynes sydd wedi ei chyhuddo o lofruddio dyn ger y ddinas y llynedd.

Mae Katie Ann Jenkins, 24 oed, yn gwadu llofruddio Richard Craddock, 51 oed, yn ei gar yn Nhregŵyr.

Cafodd Mr Craddock ei gludo i'r ysbyty ond bu farw yn ddiweddarach.

'Dim amheuaeth'

Clywodd y rheithgor fod Ms Jenkins wedi trywanu Mr Craddock yn ei wddf gyda chyllell yr oedd hi wedi ei chuddio yn ei bra.

Dywedodd Mr Harrington bod y gwasanaethau brys wedi eu galw, ond erbyn iddyn nhw gyrraedd roedd Mr Craddock yn cael trawiad ar y galon, a bu farw erbyn iddo gyrraedd Ysbyty Treforys.

Dywedodd yr erlynydd nad oedd amheuaeth bod Ms Jenkins wedi trywanu Mr Craddock, ond dywedodd wrth y rheithgor y byddai'n canolbwyntio ar y rheswm y tu ôl gwneud hynny.

Clywodd y llys bod Ms Jenkins wedi bod yn yfed yn Abertawe gyda'i ffrind, Demi-Lee Widdowson ar Fai 10, 2013.

Aeth y ddwy i fflat Mr Craddock i ganu carioci, ond dywedodd yr erlynydd, Patrick Harrington QC nad oedd yr awyrgylch yn dda ar y noson, gan fod "Katie wedi dweud wrth ffrind bod Richard Craddock wedi ceisio ei chyffwrdd hi".

'Diniwed'

Gwelodd y llys gofnodion o negeseuon rhwng Ms Jenkins a ffrind, Leah Adams. Dywedodd un neges:

"Aeth Demi a fi i dŷ ac mae dyn wedi dweud wrtha i ei fod o'n 48. Ei enw yw Richard a dywedodd ei fod o am gael rhyw gyda fi ta waeth beth sy'n digwydd ac rydw i'n tecstio ti rhag ofn bod rhywbeth drwg yn digwydd."

Dywedodd ei ffrind y dylai adael y fflat ar unwaith, ond dywedodd Ms Jenkins nad oedd hi'n gallu gadael oherwydd doedd ganddi ddim arian.

Yna, gwelodd y llys gyllell yr oedd Ms Widdowson wedi cymryd o gegin y fflat. Dywedodd wrth Ms Jenkins bod ganddi'r gyllell, ond fe wrthododd pan ofynnodd Ms Jenkins amdano.

Dywedodd yr erlynydd bod Mr Craddock wedi ymddwyn yn ddiniwed gan ei fod wedi bod yn dacsi i'r merched, wedi gadael iddyn nhw ganu carioci ac wedi bod i'r siop iddyn nhw.

Mae Katie Ann Jenkins yn gwadu llofruddio Richard Craddock, ac mae'r achos yn parhau.