Cael gwared ar dyrbin gwerth £48,000

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r tyrbin wedi ei osod yn swyddfa'r llywodraeth yn Aberystwyth

Mae llywodraeth Cymru'n bwriadu cael gwared ar dyrbin gwynt gostiodd £48,000 i'w brynu a'i osod yn ei swyddfa yn Aberystwyth.

Fe gafodd y tyrbin ei osod pan agorwyd y swyddfa yn 2009, yn rhan o nifer o adnoddau cyfeillgar i'r amgylchedd.

Ond fe gafodd y tyrbin ei feirniadu'r llynedd pan ddaeth i'r amlwg mai dim ond £5 o drydan oedd y teclyn yn ei gynhyrchu bob mis, ar gyfartaledd.

Mae'r llywodraeth yn dweud ei bod hi'n anhebygol y bydd modd dod o hyd i gwmni i gynnal a chadw'r tyrbin - gan fod y gwneuthurwr wedi mynd i'r wal.

33 kWh

Mewn cais rhyddid gwybodaeth y llynedd, fe gadarnhaodd y llywodraeth fod y tyrbin wedi cynhyrachu 585 cilowat-awr o ynni (kWh) rhwng Ionawr 2012 a Gorffennaf 2013 - tua 33 kWh bob mis ar gyfartaledd.

O ddefnyddio 16c fel amcanbris am bob kWh o drydan, roedd y cyfanswm oddeutu £5.28 bob mis.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd y cyfanswm gwerth trydan y tyrbin oddeutu £5.28 bob mis

Pe byddai'r un patrwm wedi parhau, fe fyddai'r tyrbin wedi cymryd cannoedd o flynyddoedd i dalu amdano'i hun.

Ar y pryd, fe feiodd y llywodraeth problemau mecanyddol am y perfformiad gwael.

Dim digon o wynt

Fodd bynnag, cyn iddo gael ei osod, roedd y gwneuthurwr Quiet Revolution wedi rhybuddio adeiladwyr llywodraeth Cymru na fyddai digon o wynt yn lleoliad y tyrbin.

Fe gafodd Quiet Revolution ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr fis Ebrill.

Fe ddywedodd llefarydd ar ran llywodraeth Cymru:

"Fe aeth gwneuthurwr y tyrbin-meicro i'r wal yn ddiweddar, a chan nad yw hi'n debyg y down ni o hyd i gwmni i wneud y gwaith cynnal a chadw, rydyn ni'n ystyried opsiynau i gael gwared arno".

Straeon perthnasol