Streic - Ysgolion ar gau yng Nghymru - Gorffennaf 10, 2014

Dyma fanylion yr ysgolion sydd ar gau yng Nghymru ar ddydd Iau, Gorffennaf 10 2014 oherwydd streic ymysg athrawon a staff gwasanaethau cyhoeddus.

Isod mae cysylltiad i wefan pob cyngor gyda'r wybodaeth ddiweddara'.

Mae rhai gwefannau yn Saesneg.

Cyngor Sir Abertawe

Cyngor Sir Blaenau Gwent

Cyngor Sir Bro Morgannwg

Cyngor Sir Caerdydd

Cyngor Sir Caerffili

Cyngor Sir Caerfyrddin

Cyngor Sir Casnewydd

Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot - pob ysgol ar gau gydol y dydd

Cyngor Sir Ceredigion

Cyngor Sir Conwy

Cyngor Sir Ddinbych

Cyngor Sir y Fflint

Cyngor Gwynedd

Cyngor Merthyr Tudful

Cyngor Sir Fynwy

Cyngor Sir Penfro

Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cyngor Sir Powys

Cyngor Sir Rhondda Cynon Taf

Cyngor Sir Torfaen

Cyngor Wrecsam

Cyngor Ynys Môn