Ffrae wleidyddol dros dwristiaeth

Cyhoeddwyd

Mae Ysgrifennydd Gwladol Cymru, David Jones, yn dweud fod Llywodraeth Cymru wedi "colli cyfle" wrth "wrthod" mynychu digwyddiad busnes yn Glasgow cyn Gemau'r Gymanwlad.

Ond mae Llywodraeth Cymru wedi ateb yn ôl wrth ddweud bod Mr Jones yn anghywir - ac y bydd llywodraeth Cymru yn cymryd rhan yn y digwyddiad, sydd yn gyfle i hybu twristiaeth.

Roedd Mr Jones yn siarad yn ystod sesiwn o'r Pwyllgor Materion Cymreig yn edrych ar sut mae Cymru yn cael ei chynrychioli a'i hyrwyddo dramor.

Dywedodd Mr Jones nad oedd gweinidog twristiaeth Cymru, Edwina Hart, wedi cyfarfod Visit Britain sy'n hyrwyddo Prydain dramor.

Ond roedd yn rhaid iddo gyfaddef nad oedd wedi cyfarfod Croeso Cymru, sy'n gwneud yr un gwaith dros Gymru.

Meddai Mr Jones: "Rwyf bob amser yn hapus i gwrdd ag unrhyw un sy'n edrych i roi hwb i Gymru. Twf economaidd yw prif amcan Swyddfa Cymru."

Beirniadu

Aeth Mr Jones ymlaen i feirniadu llywodraeth Cymru am benderfynu peidio mynychu digwyddiadau llysgenhadu busnes yn Glasgow.

Meddai Mr Jones: "Mae Gemau'r Gymanwlad ymlaen mewn ychydig wythnosau ac rydym wedi sefydlu Tŷ Busnes Prydain yn Glasgow i fanteisio ar fuddsoddwyr posibl ar draws y Gymanwlad.

"Mae adran economaidd llywodraeth Cymru wedi gwrthod cymryd rhan yn hynny, mae hyn er gwaethaf cynnig lleoedd.

"Fedrai ddim deall pam y byddai yn penderfynu peidio â chymryd mantais o ddau ddigwyddiad pwysig o'r fath."

Presenoldeb yn Glasgow

Mewn datganiad mae Llywodraeth Cymru wedi ateb yr honiadau a dweud bydd presenoldeb ganddynt yn Nhŷ Busnes Prydain.

Meddai llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Yn groes i honiadau Ysgrifennydd Gwladol Cymru rydym yn gweithio gyda UKTI (Adran Masnach a Buddsoddi Llywodraeth DU) i sicrhau presenoldeb busnesau Cymru yn Nhŷ Busnes Prydain yng Ngemau'r Gymanwlad. "

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol