Ysbytai: Gwrthod heriau cyfreithiol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae pobl wedi protestio yn erbyn y newidiadau i'r ysbyty yn Llanelli

Mae tair her gyfreithiol yn erbyn newidiadau dadleuol gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda i ysbytai Llwynhelyg a Thywysog Philip wedi eu gwrthod gan yr Uchel Lys.

Mae protestiadau wedi bod yn erbyn newidiadau i wasanaethau, gan gynnwys symud uned gofal arbennig i fabanod o Ysbyty Llwynhelyg i Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin, a newid y gwasanaeth argyfwng yn Llanelli gan olygu mai nyrsys fydd yn arwain yr uned.

Dywedodd yr Ustus Hickingbottom, tra'n "parchu cymhellion" yr ymgyrchwyr wrth geisio achub gwasanethau, nad oedd sail gyfreithiol i wrthwynebu'r cynlluniau.

Roedd ymgyrchwyr sydd am gadw'r gwasanaethau yn Ysbyty Tywysog Philip wedi mynd i'r Uchel Lys yng Nghaerdydd er mwyn herio'r ffordd yr aeth y bwrdd iechyd ati i ymgynghori ar y cynigion, gan gwestiynu a yw'r Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford wedi ystyried y mater yn llawn.

Fore Iau, dywedodd un o'r ymgyrchwyr yn Llwynhelyg wrth y BBC eu bod yn ystyried troi yn awr at Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol.

'Teg a chyfreithlon'

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae hwn yn ddiwrnod pwysig - a dyfarniad pwysig - ar gyfer ad-drefnu gwasanaethau yng Nghymru.

"Mae angen i wasanaethau iechyd ddatblygu a moderneiddio i gwrdd ag anghenion y boblogaeth a manteisio i'r eithaf ar fanteision technoleg newydd a datblygiadau mewn sgiliau clinigol.

"Fe wnaeth y llys ystyried yn fanwl y rheoliadau a'r canllawiau sy'n sail i'r broses o wneud penderfyniadau ar gyfer newid mawr i wasanaethau yng Nghymru.

"Canfu bod pob agwedd ar y gweithdrefnau a fabwysiadwyd gan y bwrdd iechyd a'r gweinidog iechyd yn deg a chyfreithlon."

Straeon perthnasol