'Marchnad agored' i gynhyrchu rhaglenni teledu y BBC

Cyhoeddwyd

Mae cyfarwyddwr y BBC, Tony Hall wedi awgrymu creu marchnad agored ar gyfer cynhyrchu rhaglenni o fewn y gorfforaeth.

Mewn araith yn Llundain, dywedodd y dylai'r system sy'n sicrhau bod hanner o holl raglenni'r BBC yn cael eu gwneud o fewn y gorfforaeth ddod i ben.

Ond, ychwanegodd y dylai'r BBC wneud rhaglenni ar gyfer darlledwyr eraill hefyd.

Mae BBC Cymru yn cynhyrchu nifer o raglenni mawr gan gynnwys Dr Who a Casualty.

Arwyddocaol i Gymru?

Byddai'r newid yn golygu newid Siarter y BBC, sydd ddim yn cael ei newid tan 2017.

Bydd cost y ffi drwydded, neu sut all newid, hefyd yn cael ei drafod.

Gall y newid fod yn arwyddocaol i Gymru, lle mae sawl un o raglenni'r BBC yn cael eu cynhyrchu.

Mae 60% o oriau sydd ddim yn newyddion yn cael eu sicrhau ar gyfer cynhyrchwyr o fewn y BBC yng Nghymru.

I gynhyrchwyr annibynnol, mae 25% o'r oriau sydd ddim yn newyddion wedi eu sicrhau.

Mae yna ddisgwyl iddyn nhw ennill 10% arall o'r oriau sydd ar gael, tra bod y 5% olaf yn cael eu rhannu.

'Creadigrwydd ac arloesi'

Cynnig Tony Hall oedd y dylai'r drefn yma ddod i ben.

Awgrymodd y gall ardaloedd eraill o'r BBC agor i gystadleuaeth yn y dyfodol

"Mae cystadleuaeth ac entrepreneuriaeth angen man dechrau teg," meddai.

"Dylwn ni gael rheolaeth yn y farchnad deledu lle mae ei angen i alluogi i greadigrwydd ac arloesi ffynnu."

Ychwanegodd: "Rydw i am i gomisiynwyr allu dewis o'r syniadau gorau, o gynhyrchwyr annibynnol a Cynhyrchiad BBC."

Dywedodd llefarydd ar ran y BBC na fyddai'r cynnig "yn effeithio ar ein hymrwymiad i raglenni ar draws y DU".