Osgoi carchar am ymosodiad meddw

Cyhoeddwyd

Fydd ddim rhaid i ddyn 27 oed o Borthmadog fynd i'r carchar, wedi iddo dorri i mewn i dŷ yng Nghaernarfon ac ymosod ar dad i dri.

Fe gyfaddefodd Christopher Griffiths - fforman i gwmni adeiladu - ei fod wedi achosi difrod troseddol ac achosi niwed corfforol gwirioneddol.

Fe dorrodd o i mewn i gartref Kevin Parry, ei wraig Catrin a'u tri o blant ifanc yn oriau mân y bore, a phwnio Mr Parry yn ei wyneb.

Clywodd Llys y Goron Caernarfon nad oedd cymhelliant i'r "ymosodiad meddw ar ddieithryn".

Fe ddywedodd y barnwr y bu ond y dim iddo ag anfon Mr Griffiths yn syth i'r carchar, ond fe gafodd ei ddarbwyllo ar y funud olaf.

Fe fydd yn rhaid i Mr Griffiths wneud 180 awr o waith heb dâl, talu £1,000 o iawndal i Mr Parry a £170 i drwsio drws.

Yn ogystal, fe gafodd ddedfryd ohiriedig o wyth mis o garchar.

Gan egluro pam nad anfonodd o Mr Griffiths i'r carchar yn syth, fe ddywedodd y barnwr ei fod wedi ystyried ei fod o'n ddyn o gymeriad da, gyda phlentyn ifanc a swydd sy'n talu'n dda.