Gwahardd athro am ymddygiad amhriodol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mr Jones oedd pennaeth adran gelf yr ysgol rhwng Ionawr 2009 a Mai 2012.

Mae cyn bennaeth adran gelf yn Ysgol Friars, Bangor, wedi cael ei wahardd rhag dysgu am o leiaf ddwy flynedd.

Penderfynodd panel disgyblu fod William Richard Jones wedi ymddwyn yn amhriodol drwy gusanu a chofleidio disgyblion.

Yn ogystal, penderfynodd panel Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru ei fod yn ffrindiau gyda disgyblion ar wefan Facebook er bod hyn yn erbyn canllawiau'r ysgol.

Clywodd y gwrandawiad yn Ewlo, Sir y Fflint, ei fod wedi:

  • Gwahodd disgyblion i'w gartref ar fwy nag un achlysur;
  • Rhegi o'u blaenau yn rheolaidd;
  • Gwneud sylwadau oedd yn awgrymog yn rhywiol;
  • Gwneud sylwadau amhriodol am edrychiad disgyblion;
  • Gwneud sylwadau cas am aelodau eraill o staff.

Nid oedd y panel yn credu bod unrhyw gymhelliant rhywiol tu ôl i ymddygiad Mr Jones a dywedodd ei fod â chymeriad da.

Mae ganddo 28 diwrnod i apelio.