Cyffordd 'beryglus': Galw am weithredu

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Kevin Haddock, 56 ei ladd ar y ffordd dros y penwythnos

Mae galwadau ar i'r llywodraeth wneud gwelliannau ar frys ar ffordd osgoi ger Dolgellau yn dilyn cyfres o ddamweiniau.

Mae dau wedi marw ac eraill wedi dioddef anafiadau ers i'r newidiadau i'r ffordd gael eu gwneud ym mis Mai, ac mae pobl leol yn dweud bod y drefn newydd yn ddryslyd.

Erbyn hyn mae dros 800 o bobl wedi arwyddo deiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i weithredu.

Un sy'n cytuno gyda'r pryderon sydd wedi cael eu codi yw Gareth Hughes, cyn swyddog trafnidiaeth gyda Heddlu'r Gogledd.

Dywedodd wrth Newyddion 9: "Mae 'na fwy o ddryswch rŵan am y rheswm bod 'na farciau gwyn i'r ceir sy'n dod o Cross Foxes ac yn troi i'r dde am gyfeiriad y Bala.

"O'n i yna bora o'r blaen yn dod o'r Brithdir ac yn troi i'r dde ac roedd yna ddau gar ar y llaw dde i mi wedi dod i'r ffordd o gyfeiriad Bala, ac roedd y dyn oedd yn y car blaen yn gwneud rhyw arwydd i mi i fynd.

"Wel fel arfer rydach chi'n gadael i'r traffig fynd i'r dde, ac mi safais i a mi gadewais nhw fynd ond doedd y dyn ddim yn hapus iawn bod o'n mynd."

'Angen cylchfan'

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llinellau gwyn yn drysu pobl, yn ôl Gareth Roberts

Yn ôl maer Dolgellau mae nifer o bobl am weld y gyffordd yn cael ei chau.

"Yr ateb ar y funud ydi i wneud rhyw sort o arwyddion i ddweud bod y ffordd yn newydd a bod y ffordd yn beryg, " meddai Delwyn Evans.

"Ac yn yr amser hir mae angen cylchfan yma.

"Achos mewn cylchfan mae traffig yn slofi lawr ac mae'n lot gwell na chyffordd fel hyn."

Wedi cael 'ymrwymiad'

Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Elis-Thomas eisiau gweld dau gylchfan yn cael eu gosod fel ateb dros dro

Mae'r Aelod Cynulliad lleol Dafydd Elis-Thomas, wedi dweud wrth BBC Cymru ei fod wedi trafod y mater gyda'r llywodraeth.

"Mae gen i ymrwymiad gan y Gweinidog Trafnidiaeth Edwina Hart ei bod hi'n fodlon edrych ar unrhyw lefydd lle mae 'na beryglon, lle mae 'na pinch points fel y byddai hi'n dweud, ar y ffordd," meddai.

"A dyna fydda i yn gwneud ydi dadlau am ddau gylchdro yn y cyfamser.

"Hefyd wrth gwrs mae eisiau lleihau y cyflymder. Mae 'na gyfyngiad 50 milltir yr awr yn barod ond mae eisiau ymestyn hwnnw - 'swn i'n ddweud - dros holl ffordd osgoi."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru byddai rhaid aros i'r heddlu gwblhau eu hymchwiliad i'r ddamwain ddiweddara cyn penderfynu a fyddai newidiadau pellach i'r ffordd yn briodol.

Ychwanegodd y llefarydd fod diogelwch ar y ffyrdd yn fater pwysig iawn i'r llywodraeth a bod y sefyllfa ar draws y rhwydwaith yn cael ei monitro'n barhaus gan gynnwys y ffordd osgoi ger Dolgellau.

Straeon perthnasol