Oriel Llyfr y Flwyddyn 2014

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Ioan Kidd dair gwobr Gymraeg - Barn y Bobl, y categori ffuglen a phrif wobr Cymraeg Llyfr y Flwyddyn 2014 am ei nofel Dewis / It was a hat-trick for Ioan Kidd, Welsh-language People's Choice winner, winner of the fiction category and overall Welsh-language Book of the Year 2014 award for his novel Dewis.
Disgrifiad o’r llun,
Cyfrol o farddoniaeth gan Owen Sheers enillodd brif wobr Llyfr Saesneg y Flwyddyn a'r wobr yn y categori barddoniaeth am ei gyfrol Pink Mist / Poet Owen Sheers won the English-language Book of the Year and also the Roland Mathias Poetry Award for Pink Mist
Disgrifiad o’r llun,
Andrew Webb, Nadia Kamil a Jasper Rees oedd beirniaid y llyfrau Saesneg / Andrew Webb, Nadia Kamil and Jasper Rees were the judges of the English awards
Disgrifiad o’r llun,
Enillodd Archdderwydd Cymru, Christine James, yn y categori barddoniaeth Gymraeg am Rhwng y Linellau / The winner of the Welsh-language poetry category was Archdruid of the National Eisteddfod, Christine James.
Disgrifiad o’r llun,
Tyler Keevil, o Ganada yn wreiddiol, enillodd wobr Barn y Bobl yn Saesneg am The Ride / Canadian Tyler Keevil won the English-language People's Choice award for The Ride
Disgrifiad o’r llun,
Francesca Rhydderch oedd enillydd y categori ffuglen Saesneg am ei nofel The Rice Paper Diaries/ Francesca Rhydderch won the English fiction prize for her novel The Rice Paper Diaries
Disgrifiad o’r llun,
Casglodd y gynulleidfa ym mar canolfan Galeri, Caerarfon, cyn y seremoni / The ceremony was held at Galeri arts centre in Caernarfon
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y golygydd a'r awdur Bethan Mair yn trafod llyfrau'r wobr ar raglen Pethe / Editor and author Bethan Mair gave her views on the winners on arts programme Pethe
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Derec Llwyd Morgan ar restr fer y llyfrau ffeithiol greadigol Cymraeg am ei gyfrol am fywyd a gwaith Thomas Parry/ Author and academic Derec Llwyd Morgan was shortlisted for the creative non-fiction Welsh-language award
Disgrifiad o’r llun,
Owen Sheers yn cadw cwmni i Ciaran Jenkins, gohebydd newyddion Channel 4 News a mab y bardd Mike Jenkins oedd hefyd ar y rhestr fer / Owen Sheers chats to Ciaran Jenkins, Channel 4 News correspondent whose father Mike Jenkins was also shortlisted
Disgrifiad o’r llun,
Meic Stephens: enillydd y categori ffeithiol greadigol Saesneg am ei gofiant o Rhys Davies / Meic Stephens: winner of the English creative non-fiction award for his work on Rhys Davies
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd cyfrol o farddoniaeth Jemma L King, The Shape of a Forest, ei henwebu / Poet Jemma L King was shortlisted for The Shape of a Forest
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Miles, enillydd y wobr yn 2008, oedd un o'r beirniaid Cymraeg / Gareth Miles, award winner in 2008, was one of the Welsh-language judges
Disgrifiad o’r llun,
Un arall o'r beirniaid, Lowri Cooke, wnaeth gyhoeddi enw enillydd Llyfr Cymraeg y Flwyddyn / Judge Lowri Cooke announced the winner of the Welsh Book of the Year award
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cyfle i brynu llyfrau'r gystadleuaeth yn Galeri / All the books on the shortlists were on sale at Galeri
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Eneidiau gan y dramodydd Aled Jones Williams ar y rhestr fer ar gyfer ffuglen Gymraeg / Dramatist Aled Jones Williams' novel Eneidiau was on the Welsh-language fiction shortlist
Disgrifiad o’r llun,
Y beirniad Nadia Kamil yn mwynhau'r bwyd cyn y seremoni / Judge Nadia Kamil tucks in to canapés before the ceremony
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y rhaglen Pethe, yn cael ei chyflwyno gan Lisa Gwilym, yn trin a thrafod y gwobrau wedi'r seremoni / S4C arts programme, Pethe, presented by Lisa Gwilym, discussed the awards after the ceremony. Lluniau i gyda gan / All pictures by: Iolo Penri