Carcharu Jagdip Brar am 18 mlynedd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu'r De
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Brar ddyrnu'r fenyw dro ar ôl tro, gan dorri ei thrwyn a'i threisio sawl gwaith

Mae myfyriwr y gyfraith yn Abertawe a gurodd ac a dreisiodd fenyw dro ar ôl tro mewn llecyn ynysig wedi ei garcharu am 18 mlynedd.

Roedd Jagdip Brar, 21, wedi gweld y ferch yn cerdded ar ei phen ei hun yng nghanol Abertawe ar 20 Rhagfyr y llynedd, ar yr hyn a elwir yn "Ddydd Gwener Du".

Fe wnaeth Brar, o Ffordd Sain Helen, gynnig lifft adref iddi ar ôl iddo ddechrau sgwrs â hi ac iddi ddweud wrtho ei bod wedi cael ffrae gyda ffrind.

Roedd Llys y Goron Abertawe wedi clywed ei fod, yn hytrach na mynd â hi adref, wedi gyrru ar hyd darn anghysbell o'r A465 cyn ymosod arni.

Dywedodd yr erlyniad bod y myfyriwr wedi defnyddio breichled ddur fel arf a bod y fenyw yn credu y byddai'n cael ei lladd.

Ar ochr y ffordd

Fe wnaeth Brar ei dyrnu hi dro ar ôl tro, gan dorri ei thrwyn a'i threisio sawl gwaith. Yna fe'i gadawodd ar ochr y ffordd, yng nghanol y gaeaf, gyda dim ond ei legins a chôt.

Pan archwiliodd yr heddlu ei ffôn symudol, clywodd y llys iddynt weld ei fod wedi chwilio'r rhyngrwyd am fideos pornograffig a oedd yn cynnwys treisio.

Roedd wedi gwadu tri chyhuddiad o dreisio, un o ymosod ac achosi niwed corfforol difrifol.

Gwrthododd y rheithgor ei honiad mai rhyw cydsyniol a gafwyd, gan benderfynu ei fod yn euog o'r holl droseddau.

Disgrifiwyd ef gan y Barnwr Paul Thomas fel troseddwr peryglus sy'n "ddideimlad a thrahaus".

Ar ôl iddo gael ei ddyfarnu'n euog, daeth yn amlwg bod Brar wedi cael ei holi gan yr heddlu yn ei arddegau ar ôl bygwth treisio person ifanc arall.

Wrth ei garcharu, dywedodd y barnwr bod Brar yn risg sylweddol i fenywod ifanc.