Cyflwyno deiseb gwyliau ysgol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae deiseb o 10,000 o enwau wedi'i chyflwyno i'r Cynulliad

Mae rhieni wedi cyflwyno deiseb o 10,000 o enwau i'r Cynulliad yn galw arnyn nhw i adolygu'r canllawiau ynglŷn â chymryd plant allan o'r ysgol i fynd ar wyliau.

Mae'r ddeiseb yn galw ar i'r Cynulliad adolygu'r arweiniad sy'n cael ei roi i awdurdodau lleol ynglŷn â gadael i brifathrawon awdurdodi absenoldebau i fynd ar wyliau yn ystod y tymor ysgol.

Daw hyn yn yr un wythnos â streic gweithwyr sector gyhoeddus - gan gynnwys athrawon - achosodd i gannoedd o ysgolion gau.

Gwyliau 60% yn ddrytach

Yn ôl yr ymgyrchwyr, dim ond yn ystod y tymor y gall nifer o deuluoedd o gefndiroedd tlawd fforddio mynd ar eu gwyliau oherwydd bod gwyliau tua 60% yn ddrytach yn ystod cyfnod gwyliau ysgol.

Yn ogystal, mae llawer o rieni sy'n gweithio yn wynebu problemau wrth geisio cymryd amser o'u gwaith yn ystod y gwyliau ysgol.

Mae'r rheini sydd o blaid newid y drefn ynglŷn â gwyliau ysgol yn honni y gall gwyliau fod yn addysgiadol iawn, gan roi ymwybyddiaeth i blant o'r byd o'u hamgylch.

Ar brydiau mae rhesymau eraill yn bodoli dros fod eisiau cymryd plant o'r ysgol, gan gynnwys digwyddiadau teuluol pwysig.

Rhesymau rhieni

Cychwynwyd y ddeiseb gan Bethany Walpole-Wroe o Gwrtnewydd, Ceredigion sydd wedi dweud: "Rydw i'n teimlo'n gryf y dyliwn ni, fel rhieni, allu dewis cymryd ein plant allan o'r ysgol yn ystod y tymor ysgol.

"Tydw i ddim yn credu bod unrhywun sy'n arwyddo'r ddeiseb eisiau cymryd eu plant o'r ysgol am gyfnodau hir, ond yn hytrach, eisiau gallu mwynhau gwyliau neu ddigwyddiad teuluol arbennig heb gael eu cosbi."

Mae'r rhai sydd wedi arwyddo'r ddeiseb wedi rhoi sawl rheswm am wneud hynny, gan gynnwys:

Hannah L: "Tydw i ddim eisiau cymryd fy mab allan o'r ysgol yn ddi-ddiwedd, ond rydw i eisiau gallu ei gymryd o'r ysgol am ychydig o ddyddiau ar gyfer gwyliau teuluol heb boeni am gael fy nghosbi neu orfod dweud celwydd ei fod o'n sâl."

Susan F: "Mae plant yn dysgu llawer o wyliau - mae'n nhw'n dysgu mwy nag yn yr ysgol oherwydd ei fod o'n wahanol ac yn gyffrous."

Sian E: "Mae hi'n iawn i athrawon fynd ar streic sawl gwaith y flwyddyn ond dim i blant fynd ar eu gwyliau."

Mandie J: "Mae fy nheulu i'n byw yn yr Alban ac mae gwyliau y plant yn disgyn ar adegau gwahanol, felly byddai hi'n braf gallu gwneud rhywbeth gyda'n gilydd heb i unrhywun ohonom ni gael dirwy."