Dynes o Batagonia'n graddio yn y Gymraeg

Published
media captionAled Scourfield yn holi Ana Chiabrando Rees

Mae dynes o Batagonia wedi graddio yn y Gymraeg - er iddi fyw dros 7,000 o filltiroedd o'i phrifysgol yma yng Nghymru.

Penderfynodd Ana Chiabrando Rees astudio ar gyfer gradd yn y Gymraeg ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan ar ôl iddi ddysgu'r iaith pan yn oedolyn.

Roedd ei theulu ymysg y cannoedd o bobl o Gymru aeth i Batagonia ar ddiwedd y 19eg ganrif a dechrau'r 20fed ganrif.

image captionDywedodd Ana ei bod hi wedi clywed ei thaid yn siarad Cymraeg pan oedd hi'n blentyn
image captionAeth ati i ddysgu'r iaith pan yn oedolyn, drwy ddilyn cwrs ar y we
image captionDywedodd y buasai hi'n defnyddio'r Gymraeg bob dydd, gan bod ei merch wedi dysgu hefyd

Mae Ana wedi dilyn cwrs Cymraeg dros y we am bum mlynedd.

Mae hi hefyd yn rhedeg Tŷ Te - caffi Cymreig yn nhref Gaiman, Chubut.

Dywedodd wrth BBC Cymru y byddai ei thaid - oedd yn siarad Cymraeg yn rhugl - wedi bod yn falch iawn cael ei gweld yn graddio yng Nghymru.

Aled Scourfield fuodd yn ei holi.

Straeon perthnasol