Ymgyrch ar y we yn helpu merch i gael trawsblaniad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, other/Twitter
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Gareth Bale yn flaenllaw yn yr ymgyrch "pants ar eich pen" i helpu Hollie

Mae teulu merch wyth oed wedi dweud eu bod eu boddau ar ôl iddyn nhw ddod o hyd i wirfoddolwr addas allai helpu eu merch wyth oed gael trawsblaniad.

Mae Hollie Clark yn dioddef o syndrom mêr yr esgyrn sydd yn golygu bod angen trawsblaniad arni.

Bu ei theulu yn ymgyrchu ar wefannau cymdeithasol mewn ymgais i ddod o hyd i wirfoddolwyr addas.

Fe berswadiwyd nifer o bobl amlwg i dynnu llun o'u hunain yn gwisgo dillad isaf ar eu pen gan gynnwys capten rygbi Cymru Sam Warburton, peldroediwr Cymru a Real Madrid Gareth Bale, a Geraint Thomas, sydd yn cystadlu ar hyn o bryd yn y Tour de France.

Fe gafodd ymgyrch "pants ar eich pen" ymateb trawiadol ac fe ddywedodd mam Hollie, Laura Clark "Mae'r ffonau yn canu yn ddi-stop. Mae pobl yn ecstatig."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd capten rygbi Cymru Sam Warburton ymhlith y rhai i roi ei bants ar ei ben.

Ond fe rybuddiodd hefyd bod y teulu yn wynebu cyfnod anodd wrth i'r llawdriniaeth agosáu.

Mae disgwyl i Hollie gael y llawdriniaeth cyn bo hir yn Ysbyty Plant Bryste.

Ychwanegodd y teulu eu bod yn awyddus i barhau a'r ymgyrch ehangach er mwyn codi ymwybyddiaeth am roi organau a meinweoedd.

Fe gyhoeddwyd y newyddion da ar wefan Twitter;

"Diolch diffuant i bawb wnaeth helpu. Rydych yn gwybod pwy ydych chi."