Anrhydeddu dau ddarlledwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Prifysgol Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Dei Tomos wobr am ei gyfraniad at ddarlledu Cymraeg

Cafodd dau ddarlledwr amlwg eu cydnabod am eu "cyfraniad enfawr i ddarlledu" mewn seremoni ym Mhrifysgol Bangor.

Derbyniodd Dei Tomos a Huw Edwards wobrau Cymrodoriaethau er Anrhydedd Prifysgol Bangor mewn seremoni yn y ddinas.

Mae Dei Tomos yn gyflwynydd profiadol ar BBC Radio Cymru - gydag arbenigedd mewn rhaglenni byd amaeth a chefn gwlad. Hefyd mae ganddo raglen sgwrsio a cherddoriaeth boblogaidd ar yr orsaf bob nos Sul.

Wrth dderbyn y wobr am ei wasanaeth i ddarlledu yn Gymraeg dywedodd "Yn naturiol mae'n anrhydedd. Mae hon yn gydnabyddiaeth o waith rhywun am nifer fawr o flynyddoedd ac yn gydnabyddiaeth efallai, fod rhywun yn teimlo ei fod wedi gwneud rhywbeth gwerth chweil efo'i yrfa.

"Gan fy mod yn fab i chwarelwr, mae rhywun yn cofio hefyd, fel i'r Coleg yma cael ei sefydlu gan y chwarelwyr a gan eu ceiniogau prin ac mae hynny hefyd yn rhywbeth sy'n bwysig."

Ffynhonnell y llun, Prifysgol Bangor
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Huw Edwards wobr am ei gyfraniad at newyddiaduraeth

Huw Edwards

Dywedodd y cyflwynydd teledu Huw Edwards "Mae derbyn anrhydedd bob amser yn bleser ond mae derbyn anrhydedd yng Nghymru yn fwy o bleser eto ac wrth gwrs, o safbwynt Prifysgol Bangor, sydd wedi bod yn hybu diwylliant Cymraeg am ddegawdau hir ac mae yna draddodiad cyfoethog iawn yma o hybu diwylliant Cymru mae'n fraint i mi gael bod yma a dwi'n ddiolchgar iawn i'r Brifysgol am gynnig yn anrhydedd i fi ac fe fyddai'n falch iawn o'r anrhydedd bob amser."

Cafodd Huw Edwards ei wobrwyo gan y Brifysgol am ei gyfraniad at newyddiaduraeth a darlledu.

Mae'r ddau ddarlledwr ymhlith deuddeg o bobl fydd yn cael eu gwobrwyo yn ystod seremonïau graddio Prifysgol Bangor eleni.