BBC Cymru Fyw

Anrhydeddu dau ddarlledwr

Published
image copyrightPrifysgol Bangor
image captionCafodd Dei Tomos wobr am ei gyfraniad at ddarlledu Cymraeg

Cafodd dau ddarlledwr amlwg eu cydnabod am eu "cyfraniad enfawr i ddarlledu" mewn seremoni ym Mhrifysgol Bangor.

Derbyniodd Dei Tomos a Huw Edwards wobrau Cymrodoriaethau er Anrhydedd Prifysgol Bangor mewn seremoni yn y ddinas.

Mae Dei Tomos yn gyflwynydd profiadol ar BBC Radio Cymru - gydag arbenigedd mewn rhaglenni byd amaeth a chefn gwlad. Hefyd mae ganddo raglen sgwrsio a cherddoriaeth boblogaidd ar yr orsaf bob nos Sul.

Wrth dderbyn y wobr am ei wasanaeth i ddarlledu yn Gymraeg dywedodd "Yn naturiol mae'n anrhydedd. Mae hon yn gydnabyddiaeth o waith rhywun am nifer fawr o flynyddoedd ac yn gydnabyddiaeth efallai, fod rhywun yn teimlo ei fod wedi gwneud rhywbeth gwerth chweil efo'i yrfa.

"Gan fy mod yn fab i chwarelwr, mae rhywun yn cofio hefyd, fel i'r Coleg yma cael ei sefydlu gan y chwarelwyr a gan eu ceiniogau prin ac mae hynny hefyd yn rhywbeth sy'n bwysig."

image copyrightPrifysgol Bangor
image captionCafodd Huw Edwards wobr am ei gyfraniad at newyddiaduraeth

Huw Edwards

Dywedodd y cyflwynydd teledu Huw Edwards "Mae derbyn anrhydedd bob amser yn bleser ond mae derbyn anrhydedd yng Nghymru yn fwy o bleser eto ac wrth gwrs, o safbwynt Prifysgol Bangor, sydd wedi bod yn hybu diwylliant Cymraeg am ddegawdau hir ac mae yna draddodiad cyfoethog iawn yma o hybu diwylliant Cymru mae'n fraint i mi gael bod yma a dwi'n ddiolchgar iawn i'r Brifysgol am gynnig yn anrhydedd i fi ac fe fyddai'n falch iawn o'r anrhydedd bob amser."

Cafodd Huw Edwards ei wobrwyo gan y Brifysgol am ei gyfraniad at newyddiaduraeth a darlledu.

Mae'r ddau ddarlledwr ymhlith deuddeg o bobl fydd yn cael eu gwobrwyo yn ystod seremonïau graddio Prifysgol Bangor eleni.