Streic Tân: Wyth niwrnod o weithredu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae Undeb y Frigâd Dan (FBU) yn cynnal streic arall ddydd Llun wrth i'r ymgyrch ddwysau yn erbyn newidiadau i'w amodau gwaith.

Bydd swyddogion ar streic am ddau gyfnod o ddwy awr heddiw, rhwng 0600-0800 a 1700-1900.

Bydd yr FBU ar streic hefyd am gyfnodau bob dydd yn ystod yr wyth niwrnod nesaf.

Mae'r brotest yn rhan o anghydfod am gynlluniau i godi oed ymddeol diffoddwyr o 55 i 60, a chynyddu eu cyfraniadau pensiwn.

Mae llywodraeth y DU yn mynnu bod y cynnig ymysg y rhai mwyaf hael o fewn y sector gyhoeddus.

Mae Undeb y Frigâd Dân wedi cynnal cyfres o streiciau byr yng Nghymru a Lloegr ers mis Medi 2013. Yn ôl yr undeb fe ddylai diffoddwyr gael ymddeol yn gynt na gweithwyr eraill oherwydd natur corfforol y gwaith.

Dywedodd y Gwasanaethau Tân ac Achub y dylai pobl gymryd gofal arbennig yn ystod y cyfnodau o streicio.

Mae trefniadau yn eu lle i gynnig gwasnaethau brys cyfyngedig yn ystod yr anghydfod.

Straeon perthnasol