Lluniau: Ar lan y môr...

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ynys y Barri yn yr 1920au
Disgrifiad o’r llun,
Y siarabángs yn brysur ger Bae Whitmore, Y Barri yn y 30au
Disgrifiad o’r llun,
Egwyl ar draeth Ynys y Barri yn 1910
Disgrifiad o’r llun,
Ffair Porthcawl ar ddechrau'r 60au
Disgrifiad o’r llun,
Amser i orffwys yn Rest Bay, Porthcawl
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y mulod yn atyniad poblogaidd yn Ynys y Barri am ddegawdau
Disgrifiad o’r llun,
Teulu'n mwynhau eu hunain ym Mro Morgannwg yn y 60au
Disgrifiad o’r llun,
Rest Pay, Porthcawl tua 80 mlynedd yn ôl
Disgrifiad o’r llun,
Pier Penarth ar droad yr 20fed Ganrif
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Penarth yn gyrchfan boblogaidd ar droad y ganrif
Disgrifiad o’r llun,
Y plant yn mwynhau yng nghysgod Pafiliwn Porthcawl yn y '30au
Disgrifiad o’r llun,
Pier Penarth
Disgrifiad o’r llun,
Bae Rotherslade, Abertawe yn nechrau'r 60au
Disgrifiad o’r llun,
Traeth Aberogwr, Penybont-ar-Ogwr y 1979