Ffrae rygbi yn creu ansicrwydd i Sam Warburton

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Gall Sam Warburton ddechrau tymor 2014-15 heb glwb i chwarae iddyn nhw oherwydd y ffrae rhwng Undeb Rygbi Cymru (URC) a'r rhanbarthau.

Capten Cymru, 25 oed, yw'r unig un sydd wedi arwyddo cytundeb canolog gyda'r undeb.

Yn ôl Regional Rugby Wales (RRW), mae'r Gleision, y Scarlets, y Gweilch a'r Dreigiau wedi arwyddo cytundeb sy'n eu hatal rhag dewis chwaraewyr sydd ar gytundebau canolog.

Arwyddodd Warburton ei gytundeb ym mis Ionawr, ar ôl iddo fethu â chytuno ar dermau newydd gyda'r Gleision.

Ar y pryd, y gred oedd y byddai Warburton yn parhau i chwarae i'r Gleision tra bod URC yn talu ei gyflog.

Ond wrth i'r ffrae rhwng yr undeb a RRW am ariannu a rhyddhau chwaraewyr barhau, mae'n ymddangos na fydd modd i'r Gleision ddewis y blaenasgellwr.

Cynnig rheolaeth

Yr wythnos ddiwethaf, fe wnaeth RRW roi cynnig i URC gymryd rheolaeth dros y rhanbarthau, sy'n honni eu bod yn wynebu colled o £6.7m os nad oes cytundeb.

Mewn llythyr at URC, dywedodd cadeiryddion y rhanbarthau, Peter Thomas (Gleision), Martyn Hazell (Dreigiau), Roger Blyth (Gweilch) a Nigel Short (Scarlets), y byddai'n rhaid iddyn nhw leihau eu costau os nad oedd cytundeb.

Ychwanegon nhw eu bod wedi dod i dderbyn y syniad o "gytundebau deuol" i sêr tîm Cymru.

Roedd Warburton yn un o chwe chwaraewr cafodd eu hystyried ar gyfer cytundebau canolog gyda'r undeb.

Llwyddodd Alun Wyn Jones, Scott Williams a Rhys Priestland i sicrhau cytundebau gyda'u rhanbarthau, tra bydd Leigh Halfpenny yn chwarae yn Ffrainc gyda Toulon.

Y prop, Adam Jones yw'r unig un o'r chwech sydd heb gytundeb gyda chlwb na'r undeb hyd yn hyn.

Straeon perthnasol