Galw am weithredu i atal tanau gwastraff yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Mae Gwasanaethau Tân yn dweud bod tanau gwastraff yn rhoi straen mawr ar eu hadnoddau

Mae galwadau ar gwmnïau gwastraff ac ailgylchu yng Nghymru i wneud mwy i atal tanau ar eu safleoedd.

Mae ffigyrau gan Gyfoeth Naturiol Cymru yn dangos bod 61 o danau ar safleoedd gwastraff rhwng Ionawr 2012 a Rhagfyr 2013 - a dim ond tri oedd ar safleoedd syn cael eu rheoli gan awdurdodau lleol.

Yn ôl Gwasanaethau Tan ac Achub, mae'r tanau yn gallu rhoi straen ar eu hadnoddau am ddyddiau ar y tro.

Aelod Seneddol Blaenau Gwent, Nick Smith sydd wedi cael gafael ar yr ystadegau, ac mae'n dweud bod angen i awdurdodau Cymru weithio gyda'i gilydd i dargedu'r broblem.

'Angen gwell rheolaeth'

Dywedodd Mr Smith: "Dwi'n meddwl mai rheolaeth dda o'r safleoedd yw'r ateb - dyna'r peth pwysicaf.

"Gall fod am hyfforddi staff, a pherchnogion safleoedd yn cael eu dal i gyfrif yn well gan awdurdodau. Mae'n llawer gwell i ddelio gyda hynny yn gynt yn hytrach na bod cymdogion yn gorfod dioddef y canlyniadau o reolaeth wael ar y safleoedd."

Ychwanegodd bod angen gwell rheolaeth ar y diwydiant, ac nad oedd y drefn ar hyn o bryd yn ddigon da.

Yn Lloegr mae ffigyrau yn dangos bod cyfanswm o 595 o danau ar safleoedd preifat yn 2012 a 2013.

Yn ôl Phil Pinches o Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru, nifer fach o safleoedd sy'n rhoi enw drwg i'r sector gyfan.

"Dwi'n meddwl ei fod o'n ymwneud â diffyg gwybodaeth gan reolwyr safleoedd am ofynion y gorchymyn diogelwch safle a'r cynllun ymateb brys", meddai.

'Nifer fach o gwmniau'

"Mae ganddyn nhw lot i'w wneud i ddal i fyny hefo safonau mewn diwydiannau eraill. Byddwn yn targedu'r safleoedd sydd yn cael eu gweithredu waethaf."

Ychwanegodd ei fod wedi dechrau gweithio gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ar y mater, ond bod mwy o waith i'w wneud.

Dywedodd Stephen Freeland, llefarydd ar ran y Gymdeithas Gwasanaethau Amgylcheddol, sy'n cynrychioli dros 50 o gwmnïau dros y DU:

"Ar yr un llaw mae 'na gwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol sy'n ceisio bod yn gymdogion da, ond ar y llaw arall mae 'na bobl sydd efallai ddim yn gwneud popeth y gallan nhw o ran cydymffurfiad.

"Mae nifer y tanau yn gostwng, a dydy pob tan ddim yn llosgi am ddyddiau.

"Rydyn ni fel diwydiant yn teimlo bod angen bod yn fwy blaengar ar y mater yma, ac rydyn ni'n datblygu cod gweithredu ar gyfer y diwydiant gyda'r adran weithredol iechyd a diogelwch, sy'n destun ymgynghoriad."