David Jones AS yn colli ei swydd fel Ysgrifennydd Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Aelod Seneddol David Jones wedi colli ei swydd fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Mae'r Aelod Seneddol David Jones wedi colli ei swydd fel Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

Daw'r newydd wrth i'r Prif Weinidog David Cameron ail-strwythuro ei gabinet cyn i'r Tŷ Cyffredin dorri am egwyl dros yr haf.

Dywedodd Mr Jones, "Nid wyf yn anhapus. Mae'n iawn iddo ailwampio ei dîm. Dwi wedi bod yn Swyddfa Cymru am fwy na phedair blynedd".

Fe'i penodwyd yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar 4 Medi, 2012 yn dilyn ad-drefniad o Gabinet cyntaf David Cameron.

Ers hynny, mae sawl ffrae wedi bod rhwng Swyddfa Cymru a Llywodraeth Cymru gan gynnwys un ynghylch pwy fydd yn talu i uwchraddio rhwydwaith rheilffyrdd yn ne Cymru.

Yn gynharach ddydd Llun, pan oedd dyfalu y gallai David Jones golli ei swydd, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones ei fod yn gobeithio y bydd yna berthynas well rhwng ei lywodraeth a Swyddfa Cymru.

Aelod Cynulliad

Yn Gymro Cymraeg, cafodd Mr Jones ei addysg yn Ysgol Rhiwabon cyn mynd i Brifysgol Llundain i astudio'r gyfraith.

Daeth i amlygrwydd pan ddaeth yn Aelod Cynulliad dros ogledd Cymru yn 2002 wrth i Rod Richards ymddiswyddo ac roedd wedi dweud na fyddai'n sefyll yn yr etholiad i Fae Caerdydd yn y flwyddyn ganlynol.

Mae David Jones wedi bod yn Aelod Seneddol dros Orllewin Clwyd ers 2005, ar ôl curo Gareth Thomas o fwyafrif o 133 o bleidleisiau.

Roedd yn aelod o'r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig rhwng 2005 a 2010 ac fe gafodd ei benodi'n llefarydd y Ceidwadwyr ar Gymru yn 2006.

Yn Etholiad Cyffredinol 2010 fe gafodd ei ailethol yn AS gyda mwyafrif o bron 6,500 ac yn fuan wedyn cafodd ei benodi'n Is-ysgrifennydd Seneddol yn Swyddfa Cymru.

Wrth ymateb i'r penderfyniad dywedodd Mr Jones: "Nid wyf yn anhapus â'r penderfyniad. Mae'n iawn i'r Prif Weinidog adnewyddu ei dîm. Rwyf wedi bod yn Swyddfa Cymru ers mwy na phedair blynedd"

Mae Mr Jones hefyd wedi mynegi ei gefnogaeth i David Cameron.

Disgwylir i'r Aelod dros Orllewin Clwyd gael ei olynu gan ei ddirprwy, Stephen Crabb, ond nid oes cadarnhad o hynny eto.

Dywedodd Mr Jones fod "unrhyw un a benodir i'r cabinet yn gwybod y daw'r diwrnod lle y byddent yn cael y 'sgwrs' yma gyda'r Prif Weinidog".

Ysgrifennydd Tramor

Yn ogystal nos Lun, cyhoeddwyd fod cyn Ysgrifennydd Gwladol Cymru, William Hague yn gadael ei swydd fel Ysgrifennydd Tramor.

Fe fydd yn cymryd lle Andrew Lansley fel Arweinydd y Tŷ cyn iddo rhoi'r gorau i fod yn Aelod Seneddol Richmond, gogledd Swydd Efrog adeg yr Etholiad Cyffredinol nesaf.