Gwahardd cynghorydd am ddeufis

Cyhoeddwyd

Mae cynghorydd annibynnol ar Gyngor Gwynedd wedi ei wahardd am ddeufis wedi iddo ymddwyn yn fygythiol tuag at aelod o'r cyhoedd.

Fe glywodd pwyllgor safonau'r cyngor fod Christopher O'Neal, sy'n cynrychioli rhan o Fangor, wedi dweud wrth feiliff aeth i'w swyddfa, y byddai'n "rhoi rhaff am ei wddf" petai o'n ceisio symud car oedd yn ei rwystro rhag symud.

Fe wnaeth Mr O'Neal gyfaddef ei fod wedi dweud y geiriau, ond fe ddywedodd ei fod "yn teimlo dan fygythiad".

Yn ogystal, fe glywodd y pwyllgor ei fod wedi llwytho fideo o sgwrs gyda warden traffig - oedd wedi cael ei ffilmio'n gyfrinachol - ar ei dudalen Facebook.

Roedd y ffilm yn rhan o'i ymgyrch i wella darpariaeth i'r anabl yng nghanol dinas Bangor, meddai Mr O'Neal.

Fe ddywedodd bod ffrind wedi ffilmio'r sgwrs, a bod y warden yn gwybod hynny.

Fe gafodd Mr O'Neal orchymyn i dynnu'r ffilm oddi ar y wefan gymdeithasol.

Mae'n dweud y bydd yn apelio yn erbyn y dyfarniad.