Busnesau'n galw am beidio oedi mwy i gael ffordd M4 newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y cynlluniau cyntaf i leihau tagfeydd eu cyflwyno yn 2004

Mae pedwar o brif sefydliadau busnes Cymru wedi ysgrifennu llythyr agored at Weinidog Trafnidiaeth Cymru yn galw am benderfyniad buan ar ffordd newydd i liniaru traffig yr M4.

Cafodd dogfen ymgynghorol ei gyhoeddi fis Medi'r llynedd.

Mae'r cyrff busnes, sy'n cynnwys CBI Cymru, am weld Edwina Hart yn cyflwyno'r prosiect gwerth £1 biliwn o amgylch Casnewydd heb unrhyw oedi pellach.

Mae tagfeydd traffig ar yr M4 yn broblem gyson i deithwyr a busnesau.

Dywedodd Llywodraeth Cymru mai ateb hir-dymor ar gyfer hyn fyddai ffordd newydd.

Y ddadl gan y grwpiau busnes yw bod 'na ymgynghori eang wedi bod gyda'r atebion wedi eu cyflwyno ddiwedd y flwyddyn ddiwethaf.

Dim oedi pellach

Mae'r llythyr yn dweud nad yw Cymru angen ateb dros dro, yn hytrach mae angen "ateb hir-dymor cynaliadwy sy'n cryfhau economi Cymru" ac yn rhoi'r hyder a'r gallu i fusnesau dyfu a buddsoddi.

Yn y cyfamser mae Llywodraeth San Steffan wedi caniatau mynediad cynnar i bwerau benthyg er mwyn adeiladu'r ffordd ac maen nhw am weld Ms Hart yn cyflwyno'r cynllun heb oedi pellach.

Dadl CBI Cymru, Sefydliad y Cyfarwyddwyr, Ffederasiwn Cyflogwyr Peirianneg (EEF) a Siambr Fasnach De Cymru yw bod y prosiect yn chwarae rhan allweddol yn ffyniant economaidd Cymru a bod hi'n "allweddol" bod y momentwm yn cael ei gynnal.

Mae'r ffaith bod yr M4 presennol rhwng Casnewydd a Chaerdydd yn anibynadwy yn cael effaith ar greu swyddi a masnach.

Dywed y llythyr bod y brif ffordd i mewn i dde Cymru "yn anaddas".

"Cafodd ei agor gyntaf yn 1867 fel ffordd ddeuol o draffordd ac mae'n cynnwys rhai o'r twneli hynnaf ar draffordd yn y DU."

Penderfyniad buan

Yn ystod yr ymgynghoriad fe drafodwyd sawl llwybr posib gyda rhai yn dadlau am fwy o drafnidiaeth gyhoeddus a phrosiectau llai.

Roedd dau o'r opsiynau yn cynnwys traffordd tair lon rhwng cyffordd 23 Magwyr a chyffordd 29 yng Nghas-bach.

Mae 'na wrthwynebiad amgylcheddol wedi bod ac mae disgwyl penderfyniad gan Ms Hart yn ystod yr haf.

Fe wnaeth y Canghellor George Osborne alw'r ffordd newydd fel "un o'r cynlluniau ffyrdd mwya' pwysig yn y DU".

Fe gafodd y cynlluniau cyntaf i leihau'r pwysau ar y ffordd sy'n dod i mewn i dde Cymru eu cyhoeddi yn 2004.

Ond bum mlynedd yn ddiweddarach fe wnaeth Llywodraeth Clymblaid Llafur-Plaid Cymru ym Mae Caerdydd roi'r cynlluniau i'r naill ochr pan ddaeth hi i'r amlwg bod yr amcan bris wedi codi i £1bn.

Er hynny mae gweinidogion San Steffan wedi cytuno y caiff gweinidogion Cymru fenthyca' arian sydd ei angen ar gyfer y cynllun.

Mewn ymateb i'r llythyr mae Ffederasiwn y Busnesau Bach yng Nghymru yn dweud mai'r penderfyniad cywir sydd ei angen nid penderfyniad buan.

"Fydd y ffordd ddim yn dod i fodolaeth tan 2031 ar y cynhara' ac fe allai fod yn hwyrach oherwydd adolygiad barnwrol o ganlyniad i'r pryderon amgylcheddol."

Ffynhonnell y llun, Llywodraeth Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Tri llwybr posib gan gynnwys yr un ddu, y brif ffordd ddrafft

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol