Christian Malcolm: 'Un o arwyr y Cymry'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Christian Malcolm yn ymddeol fel "un o fawrion athletau Cymru".

Mae'r cyn-bencampwr 100m Olympaidd Linford Christie wedi dweud fod y gwibiwr Christian Malcolm yn ymddeol fel "un o fawrion athletau Cymru".

Gallai gyrfa Malcolm ddod i ben yng nghystadleuaeth Athletau Cenedlaethol Cymru yn Stadiwm Athletau Caerdydd nos Fawrth.

Tanseiliwyd gobeithion Malcolm sy'n 35 mlwydd oed o gystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad 2014 yng Nglasgow yn sgil anaf.

Roedd Malcolm wastad yn cael ei ystyried fel cystadleuwr oedd â photensial aruthrol ar ôl iddo ennill y ras 100m a 200m ym mhencampwriaeth ieuenctid y byd yn 1998.

Mae sawl anaf a salwch wedi effeithio gyrfa Malcolm meddai Linford Christie ei gyn-hyfforddwr, gan ei adael yn hynod anlwcus drwy golli allan ar fedal aur Olympaidd pan enillodd tîm ras gyfnewid 100m Dynion Prydain yng Ngemau Athen 2004.

Methodd Malcolm â chyrraedd y rownd derfynol ras y 200m ym Mhencampwriaethau Athletau Cymru yng Nghaerdydd ym mis Mehefin - rhoddodd hyny derfyn ar ei ymgais i ennill lle yn nhîm Cymru sy'n mynd i Glasgow eleni.

Achosodd i broblemau tendon Achilles y gwibiwr o Gasnewydd iddo golli'r holl gystadlaethau yn 2013, gan gynnwys Pencampwriaethau'r Byd ym Moscow.

Cystadlodd Malcolm mewn pedwar o Gemau'r Gymanwlad, gan ennill y fedal arian am y 200m yn Kuala Lumpur yn 1998 a'r fedal efydd yn yr un gamp yn Delhi bedair blynedd yn ôl.

Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Linford Christie a Christian Malcolm

Disgwylir Malcolm i redeg yn y ras gyfnewid 4x100m yn nghystadleuaeth Athletau Rhyngwladol Cymru yn Stadiwm Athletau Caerdydd yn Lecwydd nos Fawrth.

Bydd Athletau Rhyngwladol Cymru yn gyfle i sêr mwyaf blaenllaw Cymru i ddod at eu gilydd i gystadlu yn erbyn athletwyr o wledydd eraill, gan gynnwys Awstralia, Y Bahamas, Groeg, Jamaica, Seland Newydd a'r UDA.

Bydd y digwyddiad hefyd yn cynnwys llawer o sêr eraill a fydd yn cystadlu yn Gemau'r Gymanwlad, gan gynnwys capten tîm Cymru, Aled Sion Davies.