SuperTed ar ei newydd-wedd i ddychwelyd i'r sgrîn fach

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
SuperTed ar ei newydd wedd i ddychwelyd i'r sgrin fach

Ar ôl 30 mlynedd oddi ar y sgrîn fach, mae'r gŵr tu ôl i'r gyfres yn bwriadu dod ag un o arwyr plant yr 1980au yn ôl a chynhyrchu 26 o benodau antur newydd i'r tedi arbennig ar gyfer 2016.

Mae Mike Young, a greodd y gyfres antur SuperTed yn Gymraeg ar gyfer S4C, cyn mynd ag ef at y BBC, yn rhan o dîm sydd yn y camau cychwynol o ailwampio anturiaethau'r arth animeiddiedig er mwyn dod a fo'n ôl i'r sgrîn fach.

Mae'r tîm yn awyddus i'r actorion Melvyn Hayes a Derek Griffiths leisio cymeriadau SuperTed a Sgerbwd yn Saesneg unwaith eto.

Dywedodd Mr Young na fydd y gyfres newydd ar gyfer y BBC mor "wleidyddol anghywir' ag yr oedd hi yn yr 1980au.

Ddim yn dderbyniol heddiw

"Yn y SuperTed gwreiddiol, roedd 'na gowboi yn cario gwn, sgerbwd merchetaidd hoyw, dyn tew oedd yn destun gwawd am ei bwysau a'r holl bethau na fyddai'n dderbyniol heddiw," meddai.

SuperTed yw'r cartŵn diweddaraf i ddychwelyd i'r sgrîn, wrth i gynlluniau i atgyfodi Danger Mouse, Clangers, Teletubbies a Thunderbirds gael eu cyhoeddi yn ddiweddar.

Daw'r newyddion wrth i'r Radio Times gyhoeddi mai Shaun the Sheep yw'r cymeriad plant mwyaf poblogaidd yn ystod y 70 mlynedd diwethaf.

Meddai Sioned Wyn Roberts, Comisiynydd Cynnwys S4C: "Rydym wedi bod yn rhan o drafodaethau am y posibilrwydd o gynhyrchu cyfres newydd o SuperTed, gyda fersiwn Gymraeg ar S4C. Rydym yn falch iawn i glywed bod yna groeso i'r ffaith bod cyfres yn cael ei datblygu ar hyn o bryd."