E.coli: Babi yn marw er gwaethaf rheolau hylendid llym

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd adran babanod newydd-anedig Ysbyty Singleton ei gau am fis wedi'r achosion o E. coli

Mae cwest wedi clywed fod rheolau hylendid llym mewn grym yn Ysbyty Singleton Abertawe pan fu farw babi bum niwrnod oed ar ôl iddi gael ei heintio ag E. coli.

Roedd Hope Erin Evans yn un o ddau fabi a fu farw yn yr uned newydd-anedig yn yr ysbyty ar ôl iddyn nhw ddal yr haint ym mis Tachwedd 2011.

Clywodd y cwest fod mam Hope wedi cwyno ar ôl iddi ddod o hyd i hances bapur budur a oedd wedi ei adael yng nghrud cynnal ei merch.

Ond dywedodd uwch feddyg fod polisïau hylendid yn cael eu cadw'n llym.

Fe wnaeth Hope a'r baban arall a nodwyd yn unig fel Baban A2, ddal ESBL E. coli.

Yn ôl casgliad ymchwiliad gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, achos mwya' tebygol hyn oedd methiant i atal heintiau.

Gwrthsefyll gwrthfiotigau

Mae ESBL E. coli yn wahanol i E. coli O157 sy'n achosi gwenwyn bwyd.

Mae'n bosib ei ddarganfod yn y llwybr gastroberfeddol gan amlaf.

Mae'n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau cyffredin, megis penisilin, ond mae'n bosib ei drin.

I'r rhan fwyaf o bobl dydi ESBL E. coli ddim yn niweidiol.

Ond mewn unigolion bregus sy'n fwy agored i niwed, gall achosi salwch difrifol.

Cafodd yr uned newydd-anedig ei gau am tua mis wedi'r achosion, lle cafodd trydydd plentyn ei heintio hefyd.

Mae ymgynghorydd yn yr ysbyty wedi cyfaddef fod yr uned, sydd ers hynny wedi cael ei hadnewyddu yn ddiweddar, wedi bod yn gyfyng a bod angen gwaith cynnal a chadw yno ers tro.

Ond dywedodd fod rheolau hylendid yn cael eu dilyn yn llym.

Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol