Helen Jenkins allan o'r Gemau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Ni fydd Helen Jenkins yn cystadlu yn y triathlon yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow.

Mae Tîm Cymru wedi cadarnhau ei bod hi wedi ei hanafu.

Dywedodd yr athletwraig ei bod hi'n "hynod siomedig."

Cafodd Helen Jenkins ei geni yn Elgin, Yr Alban, ond symudodd i Fro Morgannwg pan yn bedair oed.

Daeth yn bencampwr byd am yr ail dro yn 2011, gan ennill cymal Llundain a gorffen yn ail mewn tri o'r cymalau eraill yn ystod y gyfres o saith ras, ond methodd ag ennill medal yn y triathlon yn y Gemau Olympaidd yn Llundain.

Daeth ei buddugoliaeth gyntaf ym Mhencampwriaeth y Byd yn 2008 gyda diweddglo dramatig yn Vancouver i benderfynu'r enillydd.

Roedd yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Beijing yn 2008, ond cafodd gystadleuaeth siomedig a gorffen yn 21ain.

Daeth hynny wedi dwy flynedd o drafferthion anafiadau.

Er ei bod yn hoff o nofio pan yn blentyn, roedd yn gwybod erbyn ei bod yn 15 oed na fyddai'n ddigon da i gystadlu'n rhyngwladol a newidiodd i'r triathlon.