E. coli: Mam wedi ei heintio dramor?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd adran babanod newydd-anedig Ysbyty Singleton ei gau am fis wedi'r achosion o E. coli

Mae'r cwest i farwolaeth babi fu farw o E. coli wedi clywed ei bod hi'n derbyn triniaeth ar yr un ward â mam i efeilliaid oedd yn dioddef o'r haint wedi iddi fod dramor.

Bu farw Hope Erin Edwards o Aberdâr yn bum niwrnod oed ym mis Tachwedd 2011, ar uned fabanod newydd-anedig Ysbyty Singleton yn Abertawe.

Roedd hi'n un o dri o fabanod gafodd eu heintio gydag ESBL E. coli; roedd gan fam arall a'i hefeilliaid fath tebyg o'r haint.

Bu farw un o'r efeilliad, hefyd.

Cau am fis

Fe gafodd yr uned ei chau am oddeutu mis yn dilyn yr achosion.

Ar y pryd, fe ddangosodd profion gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg fod Hope wedi cael ei heintio ar yr uned, ond bod y fam a'i hefeilliad wedi dal yr haint yn rhywle arall.

Fis Mawrth, fe gyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru adroddiad oedd yn dweud fod yr uned yn brysur ac yn gweithredu tu hwnt i'r cytundeb ar nifer cotiau.

Daeth yr Arolygiaeth i'r casgliad bod yr haint wedi lledaenu oherwydd methiant yn y broses atal heintiau.

Fore Mercher, fe glywodd y cwest fod mam Hope wedi cwyno ar ôl iddi ddod o hyd i hances bapur fudur a oedd wedi ei gadael yng nghrud cynnal ei merch.

Ond dywedodd uwch feddyg fod polisïau hylendid yn cael eu cadw'n llym.

Gwrthsefyll gwrthfiotigau

Mae ESBL E. coli yn wahanol i E. coli O157 sy'n achosi gwenwyn bwyd.

Mae'n bosib ei ddarganfod yn y llwybr gastroberfeddol gan amlaf.

Mae'n gallu gwrthsefyll gwrthfiotigau cyffredin, megis penisilin, ond mae'n bosib ei drin.

I'r rhan fwyaf o bobl dydi ESBL E. coli ddim yn niweidiol.

Ond mewn unigolion bregus sy'n fwy agored i niwed, gall achosi salwch difrifol.

Mae ymgynghorydd yn yr ysbyty wedi cyfaddef fod yr uned, sydd ers hynny wedi cael ei hadnewyddu yn ddiweddar, wedi bod yn gyfyng a bod angen gwaith cynnal a chadw yno ers tro.

Ond dywedodd fod rheolau hylendid yn cael eu dilyn yn llym.

Mae'r cwest yn parhau.

Straeon perthnasol