Heddlu: 'dim cynlluniau i ddychwelyd i Ynys Creta'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Does neb wedi gweld Arthur Jones ers Mehefin 19

Dywed swyddogion Heddlu Gogledd Cymru fu'n chwilio am Arthur Jones ar Ynys Creta nad oes ganddynt unrhyw gynlluniau i ddychwelyd.

Mae'r dyn 73 oed o Ddinbych wedi bod ar goll ers Mehefin 19, dau ddiwrnod ar ôl cyrraedd yr ynys ar wyliau.

Fe wnaeth swyddogion yr heddlu ac aelod o Dîm Achub Mynydd Gogledd Cymru ddychwelyd adre fore Sul ar ôl bod yn cynorthwyo'r awdurdodau i chwilio am Mr Jones am wythnos.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Gareth Evans:

"Does yna ddim cynlluniau i fynd yno eto. "Fe wnaethom dderbyn cynnig gan heddlu Gwlad Groeg i'w helpu nhw gyda'r gwaith.

"Yn amlwg pe bai'r un cynnig yn codi eto byddai'n rhaid i ni edrych ar y sefyllfa a gweld be allwn ni ei gynnig.

"Rydym ar hyn o bryd yn cefnogi aelodau o'r teulu, ac rydym yn gallu gwneud hynny yn well yn y DU."

Mae hyd at 30 o aelodau heddlu gwlad Groeg a gwirfoddolwyr wedi bod yn cynorthwyo.

'Anffawd'

Cafodd enw Mr Jones ei ddarganfod mewn llyfr ymwelwyr ar gyfer mynwent i filwyr o'r Ail Ryfel Byd.

Roedd wedi llofnodi'r llyfr ar Fehefin 18.

Mae'r teulu yn poeni fod posibilrwydd o ddrwgweithredu.

Dywedodd y Ditectif Brif Arolygydd Evans nad oedd yna "unrhyw beth i gefnogi'r farn honno."

"Does neb yn dweud yn bendant na fu unrhyw ddigwyddiad o natur droseddol, ac mae'n rhywbeth sydd wedi cael ei ystyried gan yr awdurdodau yno.

"Ond does dim byd i gefnogi'r farn. Mae'r ardal yn un lle mae troseddu yn isel. Does yna ddim cofnod o gyfres o ymosodiadau treisgar na lladrata na llofruddiaeth.

"Mae popeth yn ymddangos fel mai bwriad Arthur oedd i fynd am dro byr ar y diwrnod hwnnw. Ein teimlad ni yw bod rhyw anffawd wedi digwydd wrth gerdded, neu anffawd feddygol."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol