Jocelyn Davies i adael y Cynulliad yn 2016

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n ddirprwy weinidog gyda chyfrifoldeb dros dai yn Llywodraeth glymblaid Llafur a Phlaid Cymru

Mae Jocelyn Davies wedi cyhoeddi y bydd hi'n gadael y Cynulliad adeg yr etholiad nesaf yn 2016.

Mae hi wedi bod yn AC Plaid Cymru dros Ddwyrain De Cymru ers 1999.

Bu'n ddirprwy weinidog gyda chyfrifoldeb dros dai yn Llywodraeth glymblaid Llafur a Phlaid Cymru rhwng 2007 a 2011, ac ar hyn o bryd y mae'n gadeirydd Pwyllgor Cyllid y Cynulliad.

Esboniodd: "Bûm yn Aelod Cynulliad ers cychwyn y Cynulliad ym 1999 ac yr wyf wedi mwynhau cyfrannu at dwf cyson swyddogaethau a phwerau'r Cynulliad a'i weld yn cael ei dderbyn gan fwyafrif pobl Cymru.

"Bydd y Cynulliad nesaf yn gosod sylfeini cynnydd pellach ym mhwerau'r Cynulliad, gyda phwerau i gynyddu benthyca yn un o'r camau cyntaf ar y llwybr hwn.

"Bydd yn gyfnod newydd a chyffrous, ac yr wyf i'n teimlo, gyda'r pwerau newydd hyn... ei bod yn bryd i genhedlaeth newydd o wleidyddion Plaid Cymru, gyda golwg ffres, ddwyn y blaid a'r Cynulliad ymlaen i gyfnod nesaf taith datganoli."

Fe'i ganed ym 1959 ac aeth i Ysgol Ramadeg Trecelyn. Mae Jocelyn Davies yn gyn gynghorydd bwrdeistref yng Nghaerffili a hi oedd un o'r arolygwyr ysgolion lleyg cyntaf ym 1993.

Astudiodd y gyfraith yng Ngholeg Harris-Manchester ym Mhrifysgol Rhydychen.

'Uchel ei pharch'

Dywedodd Leanne Wood, arweinydd Plaid Cymru: "Mae Jocelyn yn Aelod Cynulliad uchel ei pharch nid yn unig o fewn ei phlaid ei hun, ond ar draws feinciau'r Senedd.

"Bydd grŵp Plaid Cymru yn y Cynulliad a'r rhanbarth a gynrychiolwyd ganddi ers 1999 yn gweld eisiau Jocelyn.

"Rwy'n sicr bydd hi'n parhau fel aelod gwerthfawr o Blaid Cymru y tu hwnt i'w hymddeoliad o wleidyddiaeth rheng flaen".