Gareth Warburton wedi 'methu prawf cyffuriau'

Cyhoeddwyd

Mae Gareth Warburton wedi cael ei wahardd o bob cystadleuaeth wedi iddo gael ei gyhuddo o fethu prawf cyffuriau.

O ganlyniad, ni fydd yn gallu cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow - sydd yn dechrau'r wythnos nesaf.

Yn ôl UK Athletics, mae'r rhedwr 800 medr wedi ei gyhuddo o gyflawni troseddau sy'n mynd yn erbyn rheol gwrthgyffuriau'r sefydliad.

Mi fydd Warburton yn cael cyfle i ymateb i'r cyhuddiad gerbron gwrandawiad o'r Panel Gwrthgyffuriau Cenedlaethol.

Mae'n gwadu iddo gymryd unrhyw sylwedd yn fwriadol, ond yn dweud ei fod yn cymryd y cyfrifoldeb dros fethu'r prawf.

Ni fydd y gwaharddiad yn cael ei gadarnhau nes y gwrandawiad, ond mae wedi ei wahardd o gystadlu yn y cyfamser.

'Cryn sioc'

Mae pennaeth Tîm Cymru Brian Davies wedi cadarnhau na fydd Warburton yn gallu cystadlu yng Ngemau'r Gymanwlad yn Glasgow o ganlyniad i'r gwaharddiad.

Mae Warburton wedi rhyddhau datganiad sy'n dweud: "Daeth y newyddion hwn am dramgwyddo'r rheolau gwrthgyffuriau fel cryn sioc i mi.

"Hoffwn nodi'n bendant iawn nad wyf, yn ymwybodol, wedi cymryd unrhyw sylwedd sydd wedi ei wahardd.

"Fel athletwr proffesiynol, rydw i bob amser wedi cefnogi, ac yn un sydd wedi hyrwyddo, cadw chwaraeon yn lân.

"Er hynny, rwy'n cydnabod fod y cyfrifoldeb am y sefyllfa hon yn gorwedd yn llwyr gyda mi, ac ryw'n bwriadu cydweithio'n llawn gyda Chymdeithas Gwrthgyffuriau Prydain (UKAD).

"Hoffwn ddymuno'n dda i'm cyfeillion sy'n ymadael am Gemau'r Gymanwlad ac ymddiheuro na fydda i'n gallu bod gyda nhw fel rhan o Dîm Cymru."

Roedd nifer o athletwyr Tîm Cymru eisoes wedi gorfod tynnu 'nôl o'r gemau, a hynny oherwydd anafiadau.

Y rhain yw Helen Jenkins, Ashley Brace, Becky James a Non Stanford.

Straeon perthnasol