20,000 o gleifion wedi gadael yr ysbyty yn y nos

  • Cyhoeddwyd
Kirsty WilliamsFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Kirsty Williams yn dweud bod angen cofnodi pan mae claf yn gadael yr ysbyty

Mae bron 20,000 o gleifion wedi eu rhyddhau o ysbytai Cymru yn hwyr yn y nos yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Yn ôl ymchwil y Democratiaid Rhyddfrydol, gadawodd 19,702 o gleifion ysbytai rhwng 11 y nos a 6 y bore ers 2012.

Y rhain yw cleifion ar gyfer triniaeth yn hytrach na chleifion yn yr uned frys.

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mi fyddai yna "reswm dilys" ar gyfer y "mwyafrif o achosion".

Dyw Byrddau Iechyd yng Nghymru ddim yn cofnodi'r rhesymau pam bod cleifion wedi gadael yr ysbyty ond mae arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud hyn yn orfodol.

Dywedodd Kirsty Williams: "Rydyn ni yn bryderus ei bod hi'n ymddangos bod nifer mor uchel o bobl yn cael ei rhyddhau o'r ysbyty dros nos heb reswm da neu o leiaf heb reswm wedi ei gofnodi.

'Cadw cofnod'

"Rydyn ni yn gofyn i Lywodraeth Cymru sicrhau yn y dyfodol bod yna gofnod yn cael ei gadw o unrhyw glaf sy'n gadael yr ysbyty rhwng 11 y nos a 6 y bore a'r rheswm pam ei fod yn cael ei ryddhau hefyd."

Mae yna tua 20% yn llai o welyau wedi bod yn ysbytai Cymru rhwng 2003 a 2013.

"Rydw i'n pryderu bod y ffigyrau yma," meddai, "yn adlewyrchu pwysau sy'n bodoli ar draws y system ysbytai am fod yna ddiffyg gwelyau. Ond dydyn ni ddim yn gwybod.

"Allwn ni ddim gwarantu bod y bobl yma ddim o dan anfantais neu fod yna rhywbeth wedi amharu ar eu lles mewn rhyw ffordd achos dydyn ni ddim yn cadw cofnod o'r ffigyrau na'r rhesymau."

Mae'r corff sy'n cynrychioli buddiannau cleifion wedi codi pryderon ond yn dweud bod angen mwy o wybodaeth.

Dywedodd Dr Paul Worthington o Gyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf na ddylai cleifion adael yr ysbyty oni bai ei bod hi'n saff ac yn addas iddyn nhw wneud hynny.

"Rheswm dilys"

"Mae'r ffigyrau yn uchel ... felly mae hynny yn codi cwestiwn teg: ydy hi yn addas i'w rhyddhau nhw? Ydy hyn yn saff yn glinigol? Ond ar yr un pryd mae angen i ni edrych ar y ffigyrau.

"Efallai eu bod nhw'n codi rhai materion ond ... dw i'n meddwl bod y drafferth yn y manylion. Mae angen i ni ddeall deinameg y ffigyrau."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod mwy na 76,000 wedi gadael ysbytai Cymru y llynedd (2012-13). Canran fach wnaeth adael yn y nos, meddai.

"Mi fydd y mwyafrif gyda rheswm dilys am wneud, gyda'r gofal y byddan nhw yn derbyn yn y gymuned wedi ei gynllunio gan glinigwyr a'r teulu.

"Weithiau mae'n addas i ryddhau claf yn y nos os yw hi yn saff i wneud hynny ac mai hwn yw dymuniad y claf a'r teulu."