Rhestr fer merched yn unig yng Nghastell-nedd

  • Cyhoeddwyd
peter hainFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mr Hain wedi cynrychioli Castell-nedd yn y Senedd ers 1991.

Mae'r blaid Lafur wedi cadarnhau mai rhestr fer merched yn unig fydd yn cael ei llunio er mwyn dewis olynydd i Peter Hain fel ymgeisydd Llafur yng Nghastell-nedd yn etholiad cyffredinol 2015.

Mae disgwyl i'r broses ddewis ddechrau ym mis Medi.

Mae'r polisi eisoes yn bwnc llosg yn ardal Cwm Cynon ble mae'r blaid Lafur etholaethol wedi dweud eu bod nhw am anwybyddu gorchymyn gan y blaid yn ganolog i ddewis olynydd i Ann Clwyd oddi ar restr fer sy'n cynnwys merched yn unig.

Dim ond 13 o Aelodau Seneddol benywaidd sydd erioed wedi eu hethol yng Nghymru ac mae'r rhestrau merched yn unig yn cael eu gweld fel ffordd i geisio mynd i'r afael â'r ystadegyn hwn.

Mae'r penderfyniad ynglŷn â pha etholaethau sy'n cael y rhestrau yn cael ei wneud gan yr NEC sef pwyllgor gwaith y blaid.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi dweud ei fod o blaid defnyddio'r rhestrau tra mae'r AC Julie Morgan wedi mynd gam ymhellach gan ddweud bod angen eu defnyddio ar gyfer pob sedd San Steffan sy'n dod yn wag.

Mae Mr Hain wedi cynrychioli Castell-nedd yn San Steffan ers 1991.

Cafodd Mr Hain ei ddewis i sefyll yng Nghastell-nedd eto yn 2015 ond fe ddywedodd fis diwethaf ei fod yn bryd iddo roi'r gorau i'w yrfa yn Nhŷ'r Cyffredin.