Pledio'n euog i ddynladdiad Richard Craddock

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Richard Craddock yn Ysbyty Treforys ar ôl cael ei ddarganfod yn gwaedu yn Nhregŵyr

Yn Llys y Goron Abertawe mae menyw wedi pledio'n euog i ddynladdiad dyn ger y ddinas y llynedd.

Roedd Katie Ann Jenkins, 24 oed, wedi gwadu llofruddio Richard Craddock, 51 oed, yn ei gar yn Nhregŵyr, ond fore Iau fe blediodd yn euog o'i ddynladdiad.

Roedd hi wedi ei drywanu â chyllell ar Ffordd Sterry, yn Nhregŵyr ar ôl cael pas ganddo yn ei gar.

Cafodd Mr Craddock ei gludo i'r ysbyty ond bu farw yn ddiweddarach.

Fe fydd yn cael ei dedfrydu ddydd Iau 24 Gorffennaf.

Dywedodd Kathryn Jones o Wasanaeth Erlyn y Goron:

"Mae gan Wasanaeth Erlyn y Goron ddyletswydd i sicrhau fod pob achos rydym yn ei erlyn yn cwrdd â'r safonau o ran tystiolaeth a diddordeb i'r cyhoedd, fel sy'n cael ei nodi yn y Cod ar gyfer Erlynwyr y Goron...

"Yn yr achos hwn, fe wnaethom barhau i adolygu'r dystiolaeth oedd ar gael wrth i'r achos fynd yn ei flaen. Ar ôl ystyriaeth ofalus daethom i'r casgliad fod ple o euog i ddynladdiad yn gwneud cyfiawnder ag amgylchiadau'r achos."

Straeon perthnasol