Oriel y Sioe : Llun Gorffennaf 21 / Royal Welsh Gallery: Monday July 21

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid edrych ddwywaith ar bob stondin ar faes y Sioe >> It pays to look twice at each exhibit on the showground
Disgrifiad o’r llun,
Mae Llio'n disgwyl yn eiddgar am ddiod ar ddiwrnod poeth yn y Sioe >> Llio's in the pink on a Sunny day at the Show
Disgrifiad o’r llun,
Wel, allwch chi ddyfalu pa un yw'r gorau? >> Can you guess which is the best?
Disgrifiad o’r llun,
Cyn cyrraedd y cylch, mae lot o waith paratoi i'w wneud, ymhob twll a chornel! >> Before reaching the final ring,there's a lot of preparing to be done!
Disgrifiad o’r llun,
Mae pawb yn feirniad yn y Sioe! >> Everyone's a judge at the Show!
Disgrifiad o’r llun,
Paratoadau munud ola' i aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc San Ishmael, Sîr Gar >> Last minute preperation for Saint Ishmael's Young Farmer's Club, Carmarthenshire
Disgrifiad o’r llun,
Mae Callan a'i ffrindiau wedi darganfod ffordd newydd o odro buwch! >> Callan and his friends experiment with a new method of milking!
Disgrifiad o’r llun,
Ai hwn yw Tarw Tommo? >> Looking bullish!
Disgrifiad o’r llun,
Catrin Reynolds o Geredigion yn cystadlu yng nghystadleuaeth Y Llais ar lwyfan y Ffermwyr Ifanc. >> Catrin Reynolds from Ceredigion made quite an impression whilst competing in The Voice competition on the YFC stage.
Disgrifiad o’r llun,
Mae pawb eisiau edrych eu gorau yn y Sioe Fawr >> Everyone deserves to be pampered now and again!
Disgrifiad o’r llun,
Ffordd wahanol o gyrraedd maes y Sioe! >> Don't try this at home, nor anywhere else come to think of it!
Disgrifiad o’r llun,
Eleri Sion yn paratoi i ddarlledu o'r Sioe >> Eleri Sion prepares to broadcast her BBC Radio Wales show
Disgrifiad o’r llun,
Dewi Llwyd o'r Bala yn y gystadleuaeth llifio unigol heddiw >> Dewi Llwyd from Bala in the solo sawing competition today
Disgrifiad o’r llun,
Mae Alun o Gaerdydd yn falch o gael help ei ferch fach, Nia gyda'r eli haul. >> Alun from Cardiff is happy to have his daughter Nia help him with the suntan lotion
Disgrifiad o’r llun,
Tudur Parry o Garndolbenmaen fydd tenant newydd Llyndy Isaf yn Nant Gwynant. Dyma fe yn derbyn ei wobr gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. >> Tudur Parry, from Garndolbenmaen is the new tenant at the National Trust's Llyndy Isaf farm in Snowdonia.