BBC Cymru Fyw

Oriel y Sioe : Llun Gorffennaf 21 / Royal Welsh Gallery: Monday July 21

Published
image captionRhaid edrych ddwywaith ar bob stondin ar faes y Sioe >> It pays to look twice at each exhibit on the showground
image captionMae Llio'n disgwyl yn eiddgar am ddiod ar ddiwrnod poeth yn y Sioe >> Llio's in the pink on a Sunny day at the Show
image captionWel, allwch chi ddyfalu pa un yw'r gorau? >> Can you guess which is the best?
image captionCyn cyrraedd y cylch, mae lot o waith paratoi i'w wneud, ymhob twll a chornel! >> Before reaching the final ring,there's a lot of preparing to be done!
image captionMae pawb yn feirniad yn y Sioe! >> Everyone's a judge at the Show!
image captionParatoadau munud ola' i aelodau Clwb Ffermwyr Ifanc San Ishmael, Sîr Gar >> Last minute preperation for Saint Ishmael's Young Farmer's Club, Carmarthenshire
image captionMae Callan a'i ffrindiau wedi darganfod ffordd newydd o odro buwch! >> Callan and his friends experiment with a new method of milking!
image captionAi hwn yw Tarw Tommo? >> Looking bullish!
image captionCatrin Reynolds o Geredigion yn cystadlu yng nghystadleuaeth Y Llais ar lwyfan y Ffermwyr Ifanc. >> Catrin Reynolds from Ceredigion made quite an impression whilst competing in The Voice competition on the YFC stage.
image captionMae pawb eisiau edrych eu gorau yn y Sioe Fawr >> Everyone deserves to be pampered now and again!
image captionFfordd wahanol o gyrraedd maes y Sioe! >> Don't try this at home, nor anywhere else come to think of it!
image captionEleri Sion yn paratoi i ddarlledu o'r Sioe >> Eleri Sion prepares to broadcast her BBC Radio Wales show
image captionDewi Llwyd o'r Bala yn y gystadleuaeth llifio unigol heddiw >> Dewi Llwyd from Bala in the solo sawing competition today
image captionMae Alun o Gaerdydd yn falch o gael help ei ferch fach, Nia gyda'r eli haul. >> Alun from Cardiff is happy to have his daughter Nia help him with the suntan lotion
image captionTudur Parry o Garndolbenmaen fydd tenant newydd Llyndy Isaf yn Nant Gwynant. Dyma fe yn derbyn ei wobr gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. >> Tudur Parry, from Garndolbenmaen is the new tenant at the National Trust's Llyndy Isaf farm in Snowdonia.