BBC Cymru Fyw

Oriel y Sioe: Mawrth 22 Gorffennaf / Royal Welsh Gallery: Tuesday 22 July

Published
image caption"Dwi 'di dod yr holl ffordd o Telford chi'n gwybod!" // "I've come all the way from Telford don't you know!"
image captionDiwrnod prysur arall o gystadlu yn y prif gylch // Another busy day's competing in the main ring.
image captionMae rhai ar frys gwyllt i gystadlu // Some are in a mad rush to compete!
image captionDaniel, Mari ac Alfie bach o'r Bala yn mwynhau yn y Sioe // Daniel, Mari and little Alfie from Bala enjoy a rest at the Show.
image captionMae Heledd Cynwal, cyflwynydd BBC Radio Cymru, yn gwybod sut mae ymdopi yn yr haul // Radio presenter Heledd Cynwal has her own cure for the sunshine.
image captionCeiliog gorau'r Sioe Fawr! // Feeling dandy! Best cockerel at the Show!
image captionTrystan ac Einir, cyflwynwyr gwasananeth Cyw S4C ar eu ffordd i ddarllen stori ym mhabell Mudiad Meithrin // Cyw presenters, Trystan and Einir on their way to a story telling session at Mudiad Meithrin's stand.
image captionMa rhywun ar hast! Y Kings Troops yn gadael y cylch // Someone's in a hurry! The Kings Troops leaving the main circle.
image captionNigel Owens yn cyhoeddi mai eleni fydd ei flwyddyn ola' fel Llywydd Mudiad C.Ff.I. // The international referee, Nigel Owens, announcing that this year will be his final year as YFC President.
image captionY prif gylch yn edrych yn fendigedig yn yr haul // The main ring looking magnificent in the sun.
image captionSion o Machynlleth yn meithrin ei sgiliau cerddorol // Sion gets to grips with his music career.
image captionRhai o ennillwyr y ffwr a'r plu! // Just some of the furred and feathered winners.
image captionMeirion Owen a'r 'Cwac Pac' yn casglu hwyaid a phlant! // Meirion Owen and the Quack Pack herding ducks and children in today's Duck-Herding Event!
image captionPa fochyn yw'r gorau? Y beirniaid wrth eu gwaith // It's a tough job judging the pigs
image captionJohn Davies, Cadeirydd Bwrdd y Sioe Frenhinol. "Mae'r Sioe eleni yn "blockbuster" // John Davies, Chairman of the Royal Welsh Agricultural Society. "This year's show is a blockbuster"
image captionBryan yr Organ a Tommo'n mwynhau'n y Sioe tra'n darlledu'n fyw ar BBC Radio Cymru // Bryan yr Organ and Tommo having fun at the Show whilst broadcasting live on BBC Radio Cymru.
image captionDyna'r cyfan am heddiw. Oriel arall o'r Sioe yfory // That's all folks! Another picture gallery from the Show tomorrow!