Oriel y Sioe Fawr : Dydd Mercher/ Royal Welsh Gallery: Wednesday

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n ddiwrnod y Cobiau Cymreig. // It's the day of the Welsh Cobs.
Disgrifiad o’r llun,
"Mae'n anodd penderfynu ar enillydd yn dyw hi?" // "It's tough to choose a winner isn't it?"
Disgrifiad o’r llun,
Mae hi'n wythnos hir os ydych chi'n ffermwr ifanc - amser am hoe fach! // It's a long week if you're a young farmer... best rest while you can!
Disgrifiad o’r llun,
Clarice a Victoria o adran golur y ddrama deledu Casualty yn dangos sut mae gwneud i actorion edrych yn wael! // Clarice and Victoria, make-up artists from popular BBC Wales drama Casualty, demonstrate how they transform actors into very sick patients!
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n rhaid i bob ceffyl fod ar ei orau i wynebu'r beirniad craff // The judge casts a critical eye.
Disgrifiad o’r llun,
Mwynhau'r cysgod rhag yr haul crasboeth // Enjoying a natural shelter from the hot sun
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid gwisgo'n smart ar ddiwrnod y cobiau. // Smart is the dress code on Welsh Cob day.
Disgrifiad o’r llun,
Beca Lyne-Perkis o'r Great British Bakeoff sydd wedi bod yn arddangos ei doniau yn y babell fwyd. // Beca Lyne-Pirkis from the Great British Bakeoff, who has been exhibiting her talents in the Food Hall.
Disgrifiad o’r llun,
Yr eisteddle'n orlawn ar gyfer cystadleuaeth y Cobiau. // The grandstand's full to the brim for the Welsh Cob competition.
Disgrifiad o’r llun,
Jonathan Nefydd (Colin) a Tara Bethan (Angela) yn dechrau dathliadau swyddogol Pobol y Cwm yn 40 ar faes y Sioe. //Jonathan Nefydd and Tara Bethan from popular soap Pobol y Cwm launched the show's 40th birthday celebrations today.
Disgrifiad o’r llun,
Brecwast haeddiannol i'r teuluoedd Horswill a Jones o Bontllanffraith ar ôl teithio ben bore i Lanelwedd o Sîr Caerffili // A hearty breakfast for the Horswill and Jones families after travelling to the Show from Pontllanfraith
Disgrifiad o’r llun,
Awyrennau Spitfire eiconig yn hedfan dros Lanelwedd // Iconic Spitfire planes fly over the Show field
Disgrifiad o’r llun,
Gwin coch cartref gorau'r Sioe// The winning home made red wines
Disgrifiad o’r llun,
Y gwin gwyn yn plesio Lara, Debra a Gary o Gaerdydd // Lara, Debra and Gary from Cardiff enjoying life in the Powys sunshine.
Disgrifiad o’r llun,
"Paid edrych yn ôl! - Dringo'r polion yw un o atyniadau poblogaidd y Sioe eleni// "Don't look back!" Climbing the giant poles is one of the Show's most popular attractions this year.
Disgrifiad o’r llun,
Bydd rhagor o luniau o'r Sioe fory // That's all until tomorrow's final gallery!