Canlyniadau dydd Sul 3 Awst / Results for Sunday 3 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sul 3 Awst.

All the results from Sunday 3 August.

Bandiau Pres Pencampwriaeth/Dosbarth 1 (Cystadleuaeth rhif 11) / Brass Bands Championship/Section 1 (Competition number 11)

1. Band Pres Porth Tywyn

2. Band Dinas Caerdydd (Melingruffydd)

3. Seindorf Arian Deiniolen

Llefaru Unigol dan 12 oed (144) / Solo Recitation under 12 yrs (144)

1. Gwenan Mars Lloyd

2. Manw Lili Robin

3. Owain Siôn

Unawd dan 12 oed (59) / Solo under 12 yrs (59)

1. Siôn Dafydd Edwards

2. Sophie Jones

3. Cadi Gwen Williams

Côr hyd at 35 o leisiau (25) / Choir with up to 35 members (25)

1. Côr Tonic

2. Cywair

3. Bechgyn Bro Taf

Unawd Cerdd Dant dan 12 oed (24) / Cerdd Dant Solo under 12 yrs (24)

1. Owain John

2. Cadi Gwen Williams

3. Siôn Dafydd Edwards

Unawd Alaw Werin dan 12 oed (7) / Folk Song Solo under 12 yrs (7)

1. Siôn Dafydd Edwards

2. Owain John

3. Fflur Wyn Davies

Yn y Pagoda

Unawd Llinynnau dan 16 oed (77) / String Solo under 16 yrs (77)

1. Charlie Lovell-Jones

2. Rhys Wynn Newton

Unawd Offerynnau Pres dan 16 oed (79) / Brass Solo under 16 yrs (79)

1. Tomos Llywelyn Herd

2. Gethin Wyn Jones

Unawd Piano dan 16 oed (78) / Piano Solo under 16 yrs (78)

1. Adam Jackson

2. Math Roberts

3. Bill Atkins

Emyn-dôn i eiriau John Gwilym Jones (82) / Hymn tune to lyrics by John Gwilym Jones (82)

Rob Nicholls

Chwech o ganeuon unsain (84) / Six songs, sung in unison (84)

Morfudd Sinclair

Carol Blygain (85) / Plygain carol (85)

1. Martin Davies

2. Hugh Gwynne

Gosodiad SATB neu TTBB (86) / SATB or TTBB arrangement (86)

Euron Walters