Canlyniadau dydd Llun 4 Awst / Results for Monday 4 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Llun 4 Awst a phrif seremoni'r dydd.

All the results from Monday 4 August and the day's main ceremony.

Llefaru Unigol 12-16 oed (Cystadleuaeth rhif 143) / Solo Recitation 12-16 yrs (Competition number143)

1. Cai Fôn Davies

2. Hanna Medi Davies

3. Beca Elisa Williams

Unawd Cerdd Dant 12-16 oed (23) / Cerdd Dant Solo 12-16 yrs (23)

1. Gwen Esyllt Williams

2. Celyn Llwyd

3. Llio Meirion

Unawd Alaw Werin 12-16 oed (6) / Folk song Solo 12-16 yrs (6)

1. Ffion Phillips

2. Leisa Gwenllian

3. Nia Lloyd

Dawns Greadigol i Grŵp (101) / Group Creative Dance (101)

1. Grŵp Sally

Gwobr Goffa John Weston Thomas - Gwneuthurwr Telynau: Unawd telyn deires neu delyn ddi-bedal (9) / John Weston Thomas, Harp Maker, Memorial Prize (9)

1. Math Roberts

2. Nia Wyn James

Deuawd Offerynnol Agored (62) / Instrumental Duet - Open (62)

1. Gwenno Morgan a Math Roberts

2. Chante Duo

3. Enlli a Lleucu Parri

Deialog (114) / Dialogue (114)

1. Steffan Cennydd a Llewelyn Hopwood

2. Rhiannon a Beca

3. Aled a Carwyn

Medal Syr T H Parry-Williams - er clod / Sir T H Parry-Williams Memorial Medal

Alun Jones

Rhuban Glas Offerynnol dan 16 oed - Ysgoloriaeth Ymddiriedolaeth Ivor ac Aeres Evans (75) / Instrumental Blue Riband under 16 yrs (75)

Charlie Lovell-Jones

Unawd i Ferched 12-16 oed (57) / Girls' Solo 12-16 yrs (57)

1. Mared Wyn Owen

2. Ruth Erin Roberts

3. Tesni Jones

Unawd i Fechgyn 12-16 oed (58) / Boys' Solo 12-16 yrs (58)

1. Cai Fôn Davies

2. Luke Rhys

3. Huw Jones

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dan 16 oed (146) / Solo Recitation from the Scriptures under 16 yrs (146)

1. Steffan Alun Leonard

2. Elen Fflur Davies

3. Hanna Gwenllian Thomas

Parti Cerdd Dant dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (17) / Cerdd Dant Party under 21 yrs with up to 20 members (17)

1. Parti Dyffryn Clwyd

2. Merched Tywi

Dawns Unigol (100) / Solo Dance (100)

1. Charlotte Saunders

2. Lois Glain Postle

3. Ioan Wyn Williams

Parti Alaw Werin dan 21 oed hyd at 20 mewn nifer (3) / Folk song party under 21 yrs up to 20 members (3)

1. Parti Dyffryn Clwyd

2. Parti Lliedi

3. Parti Sawdde

Seremoni'r Coroni / Crowning Ceremony

Guto Dafydd

Yn y Pagoda

Cyfeilio ar y Piano - Cystadleuaeth Goffa Eleri Evans (60) / Accompanying on the Piano - Eleri Evans Memorial Competition (60)

Tomos Watkins