BBC Cymru Fyw

Oriel y Sioe : Dydd Iau Gorffennaf 24

Published
image captionPentre' Ieuenctid y Sioe yn llusgo tuag at ddiwedd yr wythnos. // The young people's village crawls to the end of another week.
image captionDewi Puw o Fwyellwyr Clwyd yn gwneud gwaith hawdd o'r blocyn o bren trwchus 'na! // Dewi Puw from Clwyd Axeman makes short work of that huge block of wood!
image captionOnd wrth gwrs, rhaid sicrhau fod gyda chi rhywbeth i stopio chi rhag torri'ch coes i ffwrdd! // But naturally you need to ensure that you're prevented from cutting your leg off!
image captionLlongyfarchiadau i Siwan Rees am wobr gyntaf yn y gystadleuaeth 'Cacen Siap Anifail'. // Well done Siwan Rees for coming first in the animal shaped cake contest.
image captionMae'n bwysig eistedd tra'n bwyta...ac os oedd rhaid i'r goeden fynd, wel dyna ni! // It's important to sit while you eat...and if the tree's in the way, well!
image captionWythnos lwyddiannus i'r ddau yma. // Obviously a successful week for these two.
image caption"Esgusodwch fi. Allwch chi ddangos y ffordd i'r prif gylch?" // "Excuse me. Could you show me the way to the main ring?"
image caption'Ystafell werdd' y gwartheg. // The cattle 'Green Room'.
image captionY ceffylau gwedd bendigedig yn eu harnes. // The resplendent shire horses in full harness.
image captionAngharad ag Elliw ar stondin yr Urdd wedi bod yn taenu eli haul ar Mr. Urdd. // Angharad and Elliw on the Urdd's stand have been busy keeping Mr. Urdd happy all week.
image captionNa, nid dim ond y maint sy'n bwysig, ond y siap hefyd! // It's not just the size...it's the shape as well!
image captionGadewch fi'n llonydd, dwi ar fy nghwyliau! // Leave me alone, I'm on holiday!
image captionAc wrth gwrs, mae'r cystadlu yn parhau. // And of course the competing continues.
image captionCneifwyr yn erbyn bwyellwyr yn y sied gneifio... // Shearers versus axemen in the shearing shed...
image caption...o flaen torf orlawn! // ...before a capacity crowd!
image captionRecord 100% i'r Sioe o ran y tywydd braf. // A 100% record for the Show where the weather's concerned.
image captionGwaith cywrain yn fuddugol yn y gofaint. // Some intricate work wins at the blacksmiths'.
image captionDyna ni am flwyddyn arall. Hwyl fawr oddi wrth Lisa a'i ffrindiau o Henffordd ac oddi wrth criw Cymru Fyw yn y Sioe. // That's all folks! So from Lisa and her friends from Hereford and from Cymru Fyw's team at the Show.