Efa Gruffudd Jones i dderbyn MBE yn Windsor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn siarad gyda Dylan Jones ar faes Eisteddfod yr Urdd, fe wnaeth Efa Gruffudd Jones amddiffyn ei phenderfyniad

Mae prif-weithredwraig yr Urdd, Efa Gruffudd Jones wedi derbyn MBE mewn seremoni yng Nghastell Windsor.

Cafodd Mrs Jones yn cael ei hanrhydeddu am ei gwaith gyda'r Urdd.

Roedd rhai wedi beirniadu ei phenderfyniad i dderbyn yr MBE, gan ddweud y byddai'n "achosi rhwyg" yn y mudiad, ond fe ddywedodd Mrs Jones ei bod hi'n "berffaith hapus" i'w dderbyn.

Fe wnaeth nifer o Gymry dderbyn eu hanrhydeddau yn y seremoni, gan gynnwys yr actores a'r awdur Ruth Jones am wasanaethau i adloniant, a chyn bennaeth BBC Cymru, Geraint Talfan Davies, am wasanaethau i ddiwylliant, darlledu ac elusennau.

Rhwyg?

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Geraint Talfan Davies yn derbyn ei anhrydedd

Cafodd Mrs Jones ei hanrhydeddu am wasanaethau i bobl ifanc a diwylliant Cymru.

Pan gafodd yr anrhydedd ei gyhoeddi, dywedodd cyn brif weithredwr yr Urdd, Cyril Hughes ei fod yn poeni y byddai penderfyniad Mrs Jones i dderbyn yr MBE yn "achosi rhwyg" yn y mudiad.

Fe wnaeth Mr Hughes gymharu'r sefyllfa i 1969, pan roedd ffrae ynghylch arwisgo Tywysog Cymru.

Ym mis Ionawr, dywedodd: "Beth fyswn i yn gobeithio ydy nad ydy unrhyw weithred gan unigolyn neu yn wir gan bwyllgorau'r Urdd yn ganolog, na fyddai dim byd yn troi'r cloc yn ôl i '69 lle mae'r Urdd unwaith eto yn ymdrybaeddu mewn unrhyw ddadleuon felly.

"Dw i'n credu bod hyn yn hynod o bwysig a dyna'r gofid sydd gen i am rai datblygiadau yn ddiweddar."

'Berffaith Hapus'

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Ruth Jones ei anhryeddu am wasanaethau i adloniant

Yn siarad ar BBC Radio Cymru ym mis Mai, fe wnaeth Mrs Jones amddiffyn ei phenderfyniad mewn termau cryf gryf, a dywedodd mai ei phenderfyniad hi oedd derbyn yr anrhydedd neu beidio.

Er y gwrthwynebiad, ychwanegodd ei bod yn "berffaith hapus â'r penderfyniad yna".

"Mae hawl gan bawb i'w farn, ond dwi'n falch iawn mod i wedi cael y gydnabyddiaeth allanol yma am fy ngwaith i.

"Pan ydach chi'n cymryd penderfyniad fel hyn, dwi'n meddwl 'mod i'n ymwybodol bydde rhai ddim yn cytuno, yn naturiol, ond mi roedd e'r penderfyniad cywir i fi wneud.

"Dwi'n meddwl ei fod yn iawn bod gwaith sy'n hyrwyddo'r Gymraeg yn cael ei gydnabod yn allanol, a dwi ddim wedi amau hynny ers cymryd y penderfyniad."

Straeon perthnasol