Ymosodiad Afon Taf: Carchar i un dyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe glywodd y llys bod Leanne Ware wedi cael ei gwthio i'r Afon Taf

Mae dau ddyn oedd wedi eu cyhuddo o geisio boddi dynes mewn afon yng Nghaerdydd wedi eu cael yn ddi-euog o geisio lladd.

Roedd cariad Leanne Ware, Martin Edwards, 43 a'i ffrind Gary Pincott, 55, wedi eu cyhuddo o geisio ei lladd drwy ymosod arni a gwthio'i chorff i'r Afon Taf.

Fe glywodd Llys y Goron Caerdydd fod y Capten Mark Gold, 43, yn cerdded heibio, ac wedi ceisio helpu Ms Ware gyda chymorth doctor oedd yn loncian yn yr ardal.

Fe gafodd Martin Edwards ei ganfod yn euog o achosi niwed corfforol difrifol.

Yn ogystal, fe gafodd o'i ganfod yn euog o ymosod ar Capt Gold wrth iddo geisio'i helpu.

Fe gafodd Edwards, sy'n dod o Gaerdydd, ei ddedfrydu i dair blynedd a hanner yn y carchar am achosi niwed corfforol difrifol, a saith niwrnod yn ychwanegol am ymosod.

Fe gafodd Mr Pincott o'r Barri ei ganfod yn ddi-euog o'r cyhuddiadau yn ei erbyn.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe roddodd Capten Gold gymorth i Leanne Ware

Fe glywodd y llys bod Capt Gold yn cerdded heibio gyda'i wraig a'i blant pan welodd o Miss Ware yn cael ei phwnio a'i chicio ar lan yr afon yng nghanol Caerdydd.

Fe ddywedodd wrth y llys bod Ms Ware wedi cael ei rowlio i'r afon "fel boncyff".

Fe ffoniodd 999 a gwylio wrth i Edwards nofio i'r afon at Ms Ware cyn i'r ddau fynd yn sownd mewn brwyn.

Aeth Capt Gold atyn nhw i geisio rhoi cymorth, gan sgrechian am help.

Fe glywodd Dr Hannah Hetherington - oedd yn loncian yn yr ardal - sŵn gweiddi, a cheisiodd ddadebru Ms Ware gyda Capt Gold.

Fe ddywedodd y barnwr wrth Edwards:

"Ar Chwefror 16 roeddech chi wedi bod yn yfed ar lan yr Afon Taf, ac yn amlwg yn feddw.

"Roeddech chi'n cwffio - yn gwthio a chicio eich gilydd - ac yn bwriadu ei rhoi hi yn yr afon.

"Roeddech chi wedi gwylltio, ac fe adawoch chi hi yno yn rhy hir.

"Fe rwystroch chi Gary Pincott, oedd yn ceisio ei harbed rhagoch chi. Unwaith sylwoch chi ei bod hi mewn trafferth, fe aethoch chi ati i'w helpu.

"Yr unig reswm wnaethoch chi neidio i mewn, oedd ei geisio ei hachub. Petaech chi heb wneud hynny, fe fyddai hi wedi marw."

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Martin Edwards ddedfryd o fwy na thair blynedd a hanner dan glo

Straeon perthnasol