Teyrngedau i gyn-warden Eryri, John Ellis Roberts

Cyhoeddwyd

Mae teyrngedau wedi eu rhoi i gyn warden Parc Cenedlaethol Eryri fu farw wrth ddringo ddydd Iau.

Bu farw John Ellis Roberts ar ôl iddo ddisgyn 25 troedfedd yn Ninas Cromlech ar Fwlch Llanberis.

Yn 70 oed, roedd Mr Roberts yn dod o Flaenau Ffestiniog yn wreiddiol, ond roedd wedi ymgartrefu yn ardal Betws y Coed.

Roedd yn fynyddwr uchel ei barch, ac fe gafodd ei anrhydeddu gydag MBE am ei waith.

Dywedodd Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri y byddai colled fawr ar ei ôl.

'Cyfraniad gwerthfawr'

Dechreuodd Mr Roberts weithio i'r Parc Cenedlaethol yn 1966, ac yn 23 oed, cafodd ei benodi yn Uwch Warden y parc.

Er yn ifanc, dywedodd yr Awdurdod bod ganddo "wybodaeth drylwyr o'r ardal a'i phobl ac adnabyddai fynyddoedd Eryri fel cefn ei law".

"Defnyddiodd y wybodaeth honno nid yn unig wrth ei waith bob dydd fel Warden ar y mynyddoedd ond wrth arwain llu o deithiau mynydd ac wrth achub bywydau nifer fawr o bobl ac anifeiliaid.

"Dros y blynyddoedd, gwnaeth gyfraniad gwerthfawr i ddatblygu hyfforddiant ar gyfer arweinwyr mynydd a derbyniodd sawl gwobr am ei ddewrder wrth achub eraill.

"Mae'r Awdurdod yn ymestyn ei gydymdeimlad diffuant at ei gyfeillion a'i deulu yn eu profedigaeth. Bydd colled fawr ar ei ôl."

Bydd trefnwyr Ras yr Wyddfa yn rhoi teyrnged i Mr Roberts ar ddechrau'r ras fore Sadwrn.

Straeon perthnasol