BBC Cymru Fyw

Bro'r Eisteddfod / Eisteddfod Area

Published
image captionLlanelli yw'r dref fwyaf yn Sir Gâr / Llanelli is the largest town in Carmarthenshire
image captionNeidiwch ar gefn beic i gyrraedd maes yr Eisteddfod. Mae Llwybr Arfordirol y Mileniwm yn ymestyn am 22 cilometr ar hyd aber afon Llwchwr / You can ride your bike along the Millennium Coastal Path - and past the festival site
image captionMae'r Ganolfan Gwlyptir Genedlaethol yn gartref i fflamingos Caribïaidd sydd yr un lliw â phafiliwn yr Eisteddfod / The National Wetland Centre is home to a flock of Caribbean flamingos whose pink plumage is reminiscent of the Eisteddfod pavilion
image captionOes castell yng Nghymru mewn safle godidocach na chastell Cydweli? The magnificent setting of Kidwelly castle is hard to beat.
image captionDarllenwch am chwedl Llyn y Fan Fach cyn mynd ar grwydr o amgylch y llethrau serth sy'n ei amgylchynu / Find out more about the legend of Llyn y Fan Fach before venturing on a breathtaking walk around the lake
image captionDringwch y llwybr caregog at Gastell Llansteffan i fwynhau golygfa ysblennydd o'r traeth islaw / Climb the path to Llansteffan castle - then enjoy a memorable view of the beach below
image captionSaif castell Llansteffan yn union gyferbyn â Glan-y-fferi. Y fferi i Lansteffan a roddodd ei enw i'r pentref / You'll get a good a view of Llansteffan castle from Ferryside
image captionMae gerddi Aberglasne wedi ysbrydoli beirdd ers 1477. Ewch yno i weld a ydy'r awen yn taro - ond mae'n rhy hwyr i geisio am y goron eleni / The gardens at Aberglasney have inspired poets for centuries
image captionFedrwch chi gael cip ar y bwch y danas sy'n pori yn y parcdir ysblennydd o gwmpas castell hudol Dinefwr? / Keep a look out for fallow deer in the glorious gounds of Diefwr castle
image captionDoes dim rhaid mynd i'r Swistir i ddysgu sut i sgïo. Mae canolfan sgïo Pen-bre ar agor drwy'r flwyddyn / Who needs the Alps? You can learn how to ski and snowboard at Pembrey Ski Slope
image captionDringwch dŵr Castell y Strade i gael golygfa heb ei hail o faes yr Eisteddfod a'r maes carafannau / A stunning view of the Eisteddfod site is worth every step of the steep climb to the top Stradey Castle's tower
image captionParciwch ym Mhorth Tywyn a chyn dal y bws wennol i'r maes ewch i weld ble laniodd Amelia Earhart, y ferch gyntaf i hedfan yn ddi-stop ar draws yr Iwerydd / Park your car in Burry Port and visit the site where Amelia Earhart landed after becoming the first female aviator to fly solo across the Atlantic Ocean
image captionSawl un o'r 8,000 o fathau o blanhigion sy'n ffynnu yng Ngardd Fotaneg Cenedlaethol Cymru allwch chi eu hadnabod? / The National Botanic Garden of Wales features the world's largest single-span glasshouse
image captionDringwch i gopa tŵr Paxton i fwynhau'r golygfeydd panoramig dros ddyffryn Tywi / Climb to the top of Paxton's Tower to enjoy mesmerising views across the Tywi Valley
image captionDarllenwch am chwedl hyfryd Owain Lawgoch i ddarganfod sut gafodd Llyn Llech Owain ei ffurfio / Discover the myth of Owain Lawgoch and find out how, according to legend, this dramatic lake was formed