Canlyniadau dydd Mawrth 5 Awst / Results for Tuesday 5 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Mawrth 5 Awst.

All the results from Tuesday 5 August.

Cyflwyniad ar lafar, dawns a chân (Cystadleuaeth rhif 8) / Presentation through words, songs and dance (Competition number 8)

1. Bro Taf

2. Theatr Ieuenctid Cwmgwendraeth

3. Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi

Unawd i Ferched 16-19 oed (55) / Girls' Solo 16-19 yrs (55)

1. Ceri Haf Roberts

2. Mia Peace

3. Elan Richards

Unawd i Fechgyn 16-19 oed (56) / Boys' Solo 16-19 yrs (56)

1. Steffan Lloyd Owen

2. Dafydd Hywel Evans

3. Dafydd Allen

Monolog i rai 12-16 oed (147) / Monologue 12-16 yrs (147)

1. Mali Elwy Williams

2. Magi Tudur

3. Cai Fôn Davies

Unawd Cerdd Dant 16-21 oed (22) / Cerdd Dant Solo 16-21 yrs (22)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Sioned Haf Wyn Llewelyn

3. Rhydian Jenkins

Côr Pensiynwyr dros 60 oed a dros 20 mewn nifer (31) / Pensioners Choir over 60 yrs and over 20 members (31)

1. Côr y Mochyn Du

2. Côr Pensiynwyr Aberteifi

3. Cantorion Bro Nedd

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Bâr (103) / Disco, Hip Hop or Street Dance for a Pair (103)

1. Charlotte Saunders ac Elan Lewis

2. Rhian a Naiomi

3. Mary ac Anna

Dawns Unigol Disgo, Hip Hop neu Stryd (102) / Solo Disco, Hip Hop or Street Dance (102)

1. Eurgain Sara Lloyd

2. Naomi Melangell Lloyd

3. Mary Grice Woods

Llefaru Unigol 16-19 oed (142) / Solo Recitation 16-19 yrs (142)

1. Mared Fflur Harries

2. Sioned Haf Thomas

3. Siwan Fflur Dafydd

Rhuban Glas Offerynnol 16-19 oed (69) / Instumental Blue Riband 16-19 yrs (69)

Geraint Owen

Dawns Disgo, Hip Hop neu Stryd i Grŵp rhwng 8 a 25 mewn nifer (104) / Group Disco, Hip Hop or Street Dance (104)

1. Canolfan Celfyddydau Aberystwyth - Ysgol Uwch

2. Xsisdanz

3. Canolfan Celfyddydau Aberystwyth - Ysgol Iau

Gwobr Goffa Daniel Owen (161) / Daniel Owen Memorial Prize (161)

Lleucu Roberts

Yn y Pagoda

Unawd Telyn 16-19 oed (74) / Harp Solo 16-19 yrs (74)

1. Eluned Hollyman

2. Mared Browning

3. Diana Shroff

Unawd Offerynnau Pres 16-19 oed (73) / Brass Solo 16-19 yrs (73)

1. Meleri Mai Pryse

2. Manon Gwynant

Unawd Chwythbrennau 16-19 oed (70) / Woodwind Solo 16-19 yrs (70)

1. Enlli Parri

2. Catrin Siân Soons

Unawd Piano 16-19 oed (72) / Piano Solo 16-19 yrs (72)

1. Geraint Owen

2. Fleur Snow

3. Jay Snow

Ar Lwyfan y Maes

Brwydr y Bandiau, Maes B (175) / Maes B Battle of the Bands (175)

Ysgol Sul