Canlyniadau dydd Mercher 6 Awst / Results for Wednesday 6 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Mercher 6 Awst.

All the results from Wednesday 6 August.

Grŵp Offerynnol neu offerynnol a lleisiol (Cystadleuaeth rhif 10) / Instrumental or instrumental and vocal group (Competition number 10)

1. Criw'r Caio

2. Band Nantgarw

3. Tawerin

Llefaru Unigol o'r Ysgrythur dros 16 oed (145) / Solo Recitation from the Scriptures over 16 yrs (145)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Caryl Fay Jones

3. Catrin Ann Raymond

Unawd Gymraeg 19-25 oed (48) / Welsh Song Solo 19-25 yrs (48)

1. Gethin Lewis

2. Rhodri Prys Jones

3. Kate Harwood

Unawd o Oratorio neu Offeren 19-25 oed (46) / Solo from a Mass or Oratorio 19-25 yrs (46)

1. Kieron-Connor Valentine

2. Huw Ynyr Evans

3. Gethin Lewis

Deuawd Cerdd Dant dan 21 oed (20) / Cerdd Dant Duet under 21 yrs (20)

1. Steffan Rhys a Sion Eilir

2. Steffan Lloyd Owen a Rhydian Jenkins

3. Ruth Erin a Celyn Llwyd

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru Ymgom 12-16 oed i 2 neu fwy mewn nifer (200) / Dramatic conversation 12-16 yrs for 2 or more (200)

1. Rhian a Sioned

2. Guto, Mared, Sara-Louise a Rebecca

3. Annell, Heledd a Buddug

Unawd Lieder/Cân Gelf 19-25 oed (47) / Lieder/Art Song Solo19-25 yrs (47)

1. Rhodri Prys Jones

2. Eleias Moore Roberts

3. Meinir Wyn Roberts

Dawns Stepio Unigol i Ferched (98) / Girls' Solo Step Dance (98)

1. Sara Mai Davies

2. Cerian Phillips

3. Lleucu Parri

Dawns Stepio Unigol i Fechgyn (97) / Boys' Solo Step Dance (97)

1. Daniel Calan Jones

2. Osian Gruffydd

3. Tomos Davies

Unawd Operatig 19-25 oed (45) / Operatic solo 19-25 yrs (45)

1. Meinir Wyn Roberts

2. Alys Mererid Roberts

3. Huw Ynyr Evans

Perfformiad unigol i rai o dan 19 oed o gân o Sioe Gerdd (53) / Song from a show or musical under 19 yrs (53)

1. Mared Elin Williams

2. Owain Huw

3. Nansi Rhys Adams

Cyflwyniad Llafar Agored (138) / Open Vocal Presentation (138)

1. Ysgol Berfformio Dyffryn Tywi

2. Llais Afon

Seremoni Priflenor Rhyddiaith / Prose Medal Ceremony

Lleucu Roberts