Risg o lifogydd ddydd Sadwrn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ashley Williams
Disgrifiad o’r llun,
Roedd storm yn Abertawe fore Gwener a gall fod stormydd pellach dros y penwythnos

Gallai stormydd taranau arwain at lifogydd mewn sawl man yng Nghymru ddydd Sadwrn.

Mae'n debyg mai dim ond arfordir y gorllewin a'r gogledd-orllewin fydd yn osgoi hyn.

Mae Rhian Haf, cyflwynydd tywydd BBC Cymru, wedi dweud: "... oherwydd y gwres a'r lleithder fydd 'na law taranau'n datblygu dros nos.

"Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd oren, hynny yw bod yn barod am drochfa ym mannau dwyreiniol y wlad yn yr oriau mân ac eto y fory ar adegau.

'Tywydd garw'

"Bydd rhybudd melyn yng ngweddill y wlad oherwydd y posibilrwydd o dywydd garw ond mi gawn ni ysbeidiau sych a braf hefyd, yn enwedig b'nawn fory, cyn i fwy o gawodydd trymion ddatblygu gyda'r nos.

"Mi fydd dydd Sul yn ddwrnod gwell, llai o gawodydd ac mi fyddan nhw'n llai trwm hefyd.

"Yr wythnos nesa mi fydd hi'n sychach ac yn llai trymaidd yr wythnos nesa."

Eisoes mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhybuddio gyrwyr i fod yn ofalus iawn.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dywydd: "Bydd mellt, cesair a gwyntoedd cryfion yn bosibl mewn mannau."

Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyflwynydd tywydd Derek Brockway wedi trydar map sy'n dangos glaw yfory.
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Y storm yn Abersoch, Pen Llŷn, fore Gwener

'Llifogydd'

"Hefyd mae llifogydd yn bosibl oherwydd dŵr wyneb ac afonydd a nentydd yn llifo'n gyflym ..."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru: "Dylai pobl sy'n teithio yfory fod yn fwy gofalus a chaniatáu mwy o amser ar gyfer y daith rhag ofn y bydd amodau gyrru'n beryglus.

"Hefyd dylai pawb gadw golwg ar adroddiadau am y tywydd ar y cyfryngau.

Dywedodd y dylai trefnwyr digwyddiadau awyr agored gadw golwg ar ragolygon y Swyddfa Dywydd.

Mae manylion rhybuddion ar y wefan hon.