BBC Cymru Fyw

Risg o lifogydd ddydd Sadwrn

Published
image copyrightAshley Williams
image captionRoedd storm yn Abertawe fore Gwener a gall fod stormydd pellach dros y penwythnos

Gallai stormydd taranau arwain at lifogydd mewn sawl man yng Nghymru ddydd Sadwrn.

Mae'n debyg mai dim ond arfordir y gorllewin a'r gogledd-orllewin fydd yn osgoi hyn.

Mae Rhian Haf, cyflwynydd tywydd BBC Cymru, wedi dweud: "... oherwydd y gwres a'r lleithder fydd 'na law taranau'n datblygu dros nos.

"Mae'r Swyddfa Dywydd wedi cyhoeddi rhybudd oren, hynny yw bod yn barod am drochfa ym mannau dwyreiniol y wlad yn yr oriau mân ac eto y fory ar adegau.

'Tywydd garw'

"Bydd rhybudd melyn yng ngweddill y wlad oherwydd y posibilrwydd o dywydd garw ond mi gawn ni ysbeidiau sych a braf hefyd, yn enwedig b'nawn fory, cyn i fwy o gawodydd trymion ddatblygu gyda'r nos.

"Mi fydd dydd Sul yn ddwrnod gwell, llai o gawodydd ac mi fyddan nhw'n llai trwm hefyd.

"Yr wythnos nesa mi fydd hi'n sychach ac yn llai trymaidd yr wythnos nesa."

Eisoes mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi rhybuddio gyrwyr i fod yn ofalus iawn.

Dywedodd llefarydd ar ran y Swyddfa Dywydd: "Bydd mellt, cesair a gwyntoedd cryfion yn bosibl mewn mannau."

image copyrightArall
image captionMae'r cyflwynydd tywydd Derek Brockway wedi trydar map sy'n dangos glaw yfory.
image copyrightArall
image captionY storm yn Abersoch, Pen Llŷn, fore Gwener

'Llifogydd'

"Hefyd mae llifogydd yn bosibl oherwydd dŵr wyneb ac afonydd a nentydd yn llifo'n gyflym ..."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru: "Dylai pobl sy'n teithio yfory fod yn fwy gofalus a chaniatáu mwy o amser ar gyfer y daith rhag ofn y bydd amodau gyrru'n beryglus.

"Hefyd dylai pawb gadw golwg ar adroddiadau am y tywydd ar y cyfryngau.

Dywedodd y dylai trefnwyr digwyddiadau awyr agored gadw golwg ar ragolygon y Swyddfa Dywydd.

Mae manylion rhybuddion ar y wefan hon.